18. ročník Evropské jazykové ceny Label – termín prodloužen do 7.4

Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 18. ročník Evropské jazykové ceny Label.

Cenu Label je možné udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty, nejdéle však do tří let od jejich ukončení. Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předložení návrhů pro rok 2019.

Termín pro podávání přihlášek: neděle 7. 4. 2019.

Priority pro Výzvu 2019:

– Zlepšení přístupu k jazykové rozmanitosti, rozvoj inkluze ve školách a podpora učitelů a vedoucích pracovníků škol

– Odstranění jazykových bariér s cílem vytvořit dynamické příhraniční regiony

– Jazyky v celoživotním vzdělávání

– Cizí jazyk jako prostředek k získávání a rozšiřování kompetencí a dovedností

Více podrobností na https://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-label/