EUNlogo

Dům zahraniční spolupráce  je členem evropského sdružení European Schoolnet (EUN), do něhož je zapojeno více než 30 zemí zastoupených pověřenými národními agenturami nebo přímo ministerstvy školství.

Sdružení EUN realizuje množství aktivit, projektů, kampaní i soutěží, jejichž iniciátorem je především Evropská komise.

Cíle EUN:

 • podpora využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání;
 • podpora spolupráce škol v Evropě a výměny zkušeností v oblasti matematiky, přírodovědných a technických předmětů.

EUN poskytuje ČR:

 • možnost sdílení dobré praxe v oblasti zapojení informačních
 • a komunikačních technologií (ICT) do vzdělávání;
 • možnost sdílení dobré praxe v oblasti výuky
 • matematiky, přírodovědných a technických předmětů;
 • možnost zapojení do významných projektů iniciovaných
 • a spolufinacovaných Evropskou komisí;
 • možnost účastnit se masivních online kurzů pro učitele v rámci EUN Academy.

Dům zahraniční spolupráce v rámci svého členství v síti EUN:

 • Realizuje projekty, soutěže a kampaně, které na národní úrovni koordinuje DZS. Projekty podporují zavádění ICT do výuky a jsou do nich zapojeny české základní a střední školy (www.dzs.cz/cz/eun/aktualni-projekty/).
 • Zpracovává za pomoci externích odborníků každoroční studii podávající přehled o oblasti ICT ve vzdělávání v ČR,
 • tzv. Insight Country Report (www.dzs.cz/cz/eun/publikace/).
 • Vydává bulletin Škola v síti o ICT ve vzdělávání určený pro školy
 • i odbornou veřejnost.
 • Vydává zajímavé překlady evropských studií a publikací.

Sociální sítě

Chcete dostávat aktuální informace o aktivitách European Schoolnet? Sledujte nás na sociálních sítích!

Podporujeme učitele v tom, aby smysluplným způsobem využívali sociální sítě. Snažíme se proto na sociálních sítích informovat české učitele o

 • aktuálních akcích v České Republice i v Evropě týkajících se aktivity eTwinning (www.etwinning.net / www.etwinning.cz),
 • aktuálních akcích a vzdělávacích příležitostech v Evropě, které mohou využívat čeští učitelé, a to především v oblasti aktivit mezinárodního sdružení European Schoolnet (www.eun.org / www.dzs.cz/eun).

LogoFacebook

Účet na Facebooku: www.facebook.com/CZEUN

 

LogoTwitterÚčet na Twitteru: https://twitter.com/eTwinningEUN_CZ


Pokud zatím nemáte s twitterem zkušenosti, můžete využít stručný návod. Dozvíte se v něm, co znamenají pojmy jako tweet či hashtag a také jak twitter používat (včetně popisu registrace).