Informační seminář na Vaší škole!

Máte zájem o proškolení Vašich učitelů či kolegů v oblasti mezinárodní spolupráce škol a zapojení ICT do výuky? Národní podpůrné středisko eTwinning nabízí uspořádání informačního semináře přímo v prostorách Vaší školy. Zajistíme Vám lektora a školení uzpůsobíme profilu Vaší školy. Na školení můžete pozvat i učitele z okolních škol. Školení je zdarma včetně metodických materiálů pro účastníky.
Požadavky na školicí prostor – každý účastník musí mít k dispozici notebook či pevný počítač a připojení na internet. Lektor musí mít k dispozici plátno či interaktivní tabuli.

Návrh data konání semináře
*Uveďte buď konkrétní data, nebo alespoň časové rozmezí např. druhá polovina června.

Komentář