Národní podpůrné středisko
pro eTwinning (NSS – National Support Service)

je součástí Domu zahraniční spolupráce MŠMT. NSS je organizace, která zastupuje a propaguje eTwinning na úrovni jednotlivých států. Každé NSS pořádá školení a poskytuje podporu účastníkům, organizuje různé akce a vede mediální a komunikační kampaň na regionální a celonárodní úrovni.

V současné chvíli tvoří Národní podpůrné středisko v České republice tým pěti lidí, kteří jsou připraveni Vám pomoci se do programu zapojit:

Pavla Šabatková, Martina Nebeská, Aneta Psotová, Hana Onisková, Helena Táboříková

Kromě NSS se můžete obracet i na zkušené ambasadory.

Naším úkolem je především informovat české školy o programu eTwinning, o všech jeho možnostech a přínosech, poskytovat technickou a metodickou podporu učitelům a jejich žákům při realizaci projektů eTwinning. Nabízíme Vám poradenství, semináře, konference, informační a metodické materiály. S námi se neztratíte v největší evropské internetové komunitě škol, učitelů a žáků – www.etwinning.net.