ZŠ – Walk of fame – Idols and Heroes of Teenagers

Projekt zapojené žáky blíže seznamoval s kulturami jejich vrstevníků ze zemí EU prostřednictvím oblíbených osobností národní kultury. Žáci si rozšířili obzory a možnosti na poli ICT a poznali, že angličtina je ve světě hlavním komunikačním jazykem.

Autor projektu: Lubomír Dohnal, Gymnázium Kroměříž

Věk zapojených žáků: 12-15

Partneři: Česká republika, Polsko, Řecko, Tunis a Španělsko

Jazyk projektu: Angličtina

Cíle projektu: Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce, osvojení si nové slovní zásoby. Osvojení si principů bezpečné práce na internetu. Využití ICT v hodinách cizího jazyka.

Postup práce: V úvodní fázi se partnerské země vzájemně představily, následně si v rámci národních skupin žáci připravili prezentace svých oblíbenců z oblastí historie, kultury, literatury a sportu. Hlavním výstupem projektu byl vznik sítě všech vytvořených produktů, na které se podíleli všichni účastníci. Pevnou součástí projektu byla taktéž osvěta týkající se práce s internetem, zdrojů a bezpečnosti na síti.

Spolupráce / inspirace: Projekt se uskutečnil v rámci programu eTwinning Plus, který projektovou spolupráci otevírá státům mimo EU, v tomto případě se zapojila škola z Tuniska. Projekt se uskutečnil jako kroužek v rámci hodin anglického jazyka, žáci na projektu participovali na základě svého zájmu. Úkoly plnili týmově, individuálně či jako celá skupina dohromady. Čeští žáci se s většinou použitých ICT nástrojů setkali poprvé a poznali široké možnosti, které jim ICT nabízí. Byli doslova nadšeni z programů jako Prezi, Glogster, Slideshare, Padlet, Popplet, Pearltrees aj.

Předměty: Angličtina

Využití ICT nástrojů: Prezi, Glogster, Slideshare, Padlet, Popplet, Pearltrees

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97803

http://popplet.com/app/#/1765963

http://gymkrom.cz/1.282.aktuality.clanek-etwinningovy-projekt

Úspěchy projektu: Česká republika: Národní cena eTwinning 2014. Polsko: National eTwinning Contest 2014 in category „Aware user of the Internet“. Polsko: Quality Label. Španělsko: Quality Label. Tunis: první místo v národní soutěži