ZŠ – VYBRANA SLOVA BEZ mUCENIA

Projekt byl naplánován na jeden školní rok pro dvě země Česko a Slovensko. Zabýval se seznámením a procvičováním vyjmenovaných slov. Nedílnou součástí projektu bylo porovnávání slov s partnerskou zemí, čímž jsme dětem ukazovali v praxi podobnost obou jazyků. Tímto projektem byly stírány hranice mezi oběma zeměmi a přirozenou cestou jsme ukázali dětem ukázali, jak blízké si obě země jsou.

Autor projektu: Štěpánka Vopatová, Základní škola a mateřská škola, Rynoltice

Věk zapojených žáků: 9-11 let

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenčina

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu bylo, aby se žáci obou zemí naučili zábavnou formou a bez mučení vyjmenovaná slova. Chtěli jsme poskytnout žákům poznání země, která byla do nedávna naší součástí. Projekt se zaměřoval na zlepšování  jazykových dovedností  v komunikaci s projektovými partnery pomocí videokonferencí.. Velký posun byl u dětí vidět v práci s ICT technikou, pokrok jsme zaznamenali i v sebeprezentaci dětí. V neposlední řadě jsme dali žákům  prostor pro tvořivou práci, využili jsme i dramatickou výchovu.

Postup práce: Projekt byl rozdělen do několika hlavních fází. Nejprve jsme vyhledali projektové partnery a členy týmu, s kterými jsme se seznámili a dohodli se na tématu a detailech. Poté jsme se seznámili s rodnými městy a zeměmi partnerů a vytvořili logo projektu.  Následně jsme začali intenzívně pracovat novou formou s vybranými slovy pomocí interaktivních her, dramatické výchovy, křížovek či videokonferencí. Na závěr jsme vytvořili evaluační formulář, ve kterém děti hodnotili tento projekt. Výsledky byly velice pozitivní a dětem připadala tato forma práce s vybranými slovy opravdu zajímavá.

Spolupráce/inspirace: Zaměřili jsme se na výuku českého a slovenského jazyka zábavnou formou, propojení obou jazyků a poznávání podobností, zvětšení znalostí o našich sousedech, posun v práci s ICT technikou a sebeprezentací žáků.

Předměty: cizí jazyky , dramatická výchova , informatika/ICT , jazyk a literatura , předměty na 1. stupni

Využití ICT nástrojů: YouTube, Skype, Power Point, Twinspace, internet, wikipedia

Výstupy projektu:

https://live.etwinning.net/projects/project/117389

http://photopeach.com/album/178924f

https://twinspace.etwinning.net/10962

http://www.zspugacevhe.sk/projeTwin1516.htm

http://www.skola-rynoltice.cz/etwinning.html

Ocenění: Certifikát kvality 2016, Národní cena 2016