ZŠ – Virtual Museum of Monsters

Projekt Virtual Museum of Monsters, inspirovaný dětskou literaturou o příšerkách, si kladl za cíl podpořit čtenářské dovednosti, dětskou tvořivost, používání informačních technologií, týmovou práci a vědomí evropské identity. Žáci a učitelé ze šesti evropských zemí vyráběli příšerky, tvořili jejich svět, vymýšleli a psali příběhy. Společně sledovali, co zažívaly jejich příšerky na cestách. Českým zástupcem byla příšerka Matylda, která postupně cestovala po všech zapojených školách.

Autor projektu: Zdeněk Heteš, Základní škola, Trutnov 2

Věk zapojených žáků: 6-10

Partneři: Česká republika, Itálie, Švédsko, Velká Británie, Portugalsko a Španělsko

Jazyk projektu: Angličtina

Cíle projektu: Prostřednictvím příšerek usnadnit žákům vyjádřit a racionalizovat jejich strach. Hodnotit knihu jako vstupní bránu do zábavy a kultury a zlepšit komunikační dovednosti. Naučit se využívat moderní technologie smysluplným způsobem.

Postup práce: Žáci tvořili slovníky, učili se písničky v různých jazycích a aktivně  četli knížky. V průběhu projektu proběhly různorodé aktivity jako například měsíc příšerek v knihovnách, výstava v městské knihovně a na dalších veřejných místech. Byl vytvořen společný vícejazyčný online slovník, blog, wiki a bulletiny. Žáci zjistili, že počítač lze využít i jinak než jen k hraní her a komunikaci na sociálních sítích. Naučili se pracovat s QR kódy, vytvářet vlastní příběhy pomocí on-line nástrojů (PowerPoint, Prezi), pořizovat a zpracovávat zvukové nahrávky do vícejazyčného on-line slovníku, dokumentovat svou práci prostřednictvím tabletů a chytrých telefonů.

Spolupráce / inspirace: Do projektu se zapojili nejen žáci a jejich rodiče, ale také celá školní komunita. U nejmladších žáků se projekt prolínal ve všech předmětech, ve vyšších ročnících pak byl zakomponován především do hodin anglického jazyka a informatiky. Značná část práce na projektu se uskutečnila v rámci mimoškolních aktivit ve školní družině a školním klubu. Zvládly se tak aktivity, na které v běžné výuce nezbývá čas. Každá ze zapojených škol zajišťovala určitý úkol, například česká škola měla na starosti IT podporu projektu a koordinovala tvorbu oficiálního blogu.

Předměty:  Angličtina, výtvarná výchova, ICT, český jazyk

Využití ICT nástrojů: Tablety, digitální fotoaparáty, zvukové nahrávky, fotografie, videozáznamy, QR kódy, PowerPoint, Prezi, blog

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p86056

http://virtualmonstersmuseum.wikispaces.com/Primary+Chech+Republic

Úspěchy projektu: Národní cena eTwinning 2014