ZŠ – Ukážu ti svoji vlast/Ukážem ti svoju vlasť

Projekt  se zaměřil na to, abychom pomocí vlastnoručně vytvořené papírové postavičky ukázali sousedům svoji vlast. Postavička z každé země cestovala skutečně nebo virtuálně za pomocí IC techniky po sousedním státě. Žáci ukazovali jednotlivé kraje své země, přičemž se učili nejen poznávat svoji vlast, ale i prezentovat svoje postřehy a získané znalosti a dovednosti. Pořizovali fotografie a psali cestovní deník.

Autor projektu: Daniela Paurová, Základní škola Václava Talicha, Most

Věk zapojených žáků: 9 – 10 let

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština

Cíl projektu: Cílem projektu bylo integrovat projekt do vzdělávacích plánů v předmětech vlastivěda, český jazyk, pracovní činnosti a výtvarná výchova, využít mezipředmětové vazby.
Děti pracovaly s mapou, seznamovaly spolužáky a partnery s vlastními zážitky ze skutečných i virtuálních cest po České republice a Slovensku. Díky týmové spolupráci se žáci učili nést odpovědnost, dělit si úkoly, uplatnit vlastní tvořivost, komunikovat, řešit problémy, představovat výsledky své práce ostatním či podílet se na hodnocení sebe i druhých. V neposlední řadě se naučili základním počítačovým dovednostem.

Postup práce: Poté, co se děti seznámily s cílem projektu, vytvořily si vlastní papírové postavičky a natočily první videopozdrav pro partnery. V další fázi si vybraly jednu postavičku jako zástupce třídy, která vycestovala s cestovním pasem a deníkem do partnerské země. Postavička z každé země cestovala skutečně nebo virtuálně po sousedním státě. Žáci ukazovali jednotlivé kraje své země. Tím poznávali svoji vlast, ale učili se i prezentovat svoje postřehy a získané znalosti a dovednosti. Výsledkem je veřejně přístupné prostředí TwinSpace a ručně psaný Cestovní deník

Spolupráce/inspirace: Spolupráce probíhala od počátku projektu, kdy děti musely hlasovat o tom, která postavička odjede nebo přijede. Pak následovalo představování jednotlivých krajů země. Poté, co žáci představili část své země, následoval vždy úkol (puzzle, milionář, kvíz, otázky), který musela partnerská škola splnit. Reakce si děti sdílely v hodinách vlastivědy, v PC učebně, o přestávkách v PC koutku, doma.

Předměty: informatika/ICT , předměty na 1. stupni

Využití ICT nástrojů: SKYPE, e-mail, MovieMaker, www.rajce.idnes.cz., www.thinglink.com , www.padlet.com, PowerPointu.

Výstupy projektu:

http://zirafky4a.webnode.cz/

http://zirafky4a.webnode.cz/projekty/ukazu-ti-svoji-vlast/

http://www.4zsmost.cz/novinky/?more=289#news289

https://twinspace.etwinning.net/12987

https://padlet.com/paurovad/j4ex4fohevk5

https://www.thinglink.com/scene/757690596075765760http://zirafky4zs.rajce.idnes.cz/Postavicky_s_pasem_a_denikem

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/7/87/987/12987/files/a6bf13dc.pdf

http://LearningApps.org/display?v=pmwr6jhj515

Ocenění: Certifikát kvality 2016, Národní cena 2016