ZŠ Touškov si již vyzkoušela dva výukové moduly inGenious!

ZŠ a MŠ Město Touškov patří mezi 10 vybraných škol v České republice. V březnu si žáci 9.B spolu s paní učitelkou Kupilíkovou vyzkoušeli jeden z modulů projektu inGenious – Mathematical Tools.

Jejich prvním úkolem bylo vyzkoušet si sestrojení daných bodů v pravoúhlé soustavě souřadnic v části programu „Coordinates and Graphing“. Vzájemně si zadávali a kontrolovali souřadnice bodů. Vytvářeli pomocí bodů obrazce. V druhé hodině se pak pokusili vytvořit obrázek zadáním souřadnic různých obrazců v části programu 2-D Shapes. V následující hodině si ještě procvičili vytváření grafů lineárních a nelineárních funkcí, případně posunutí grafu funkce po ose x i po ose y. Posledním úkolem bylo vyhledat grafy funkcí v běžném životě, např. ve sportu.

Více na http://www.skola.touskov.cz/projekty/InGenious_mat_tools/InGenious_mat_tools.html  a http://www.skola.touskov.cz/projekty/InGenious_mat_tools/InGenious_mat_tools/index.html.