ZŠ – Stratení v Europe…

Projekt obsahuje vtipnou myšlenku, která umožnila žákům naučit se zeměpis regionální geografie Evropy. Ústředními postavami jsou dva kamarádi, kteří se v Evropě hledají. Dívka putovala po státech západní a střední Evropy, chlapec po státech východní a střední Evropy. Nakonec se hlavní aktéři sešli. K mapování jejich cest použili žáci nové ICT nástroje. Unikátní je závěrečný dokument, tj. prezentace z putování Evropou, na které se podílelo téměř padesát žáků.

Autor projektu: Dana Tužilová, Základní škola  J.A.Komenského, Louny

Věk zapojených žáků: 13-15

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: Čeština, slovenština

Cíle projektu: Poznání zajímavých míst v Evropě prostřednictvím vymyšleného příběhu dvou postaviček z partnerských měst. Účelné využití ICT a získání nových dovedností v Google aplikacích a programech pro tvorbu videa. Prohlubování přátelských vztahů mezi žáky i učiteli. Rozvoj dovedností vyhledávat, třídit a zpracovávat informace, komunikovat, spolupracovat, řešit problémy a učit se zajímavým způsobem. Motivace žáků pro celoživotní vzdělávání.

Postup: Název projektu, rámcový plán práce a podrobný harmonogram aktivit vznikl po společné domluvě.  Žáci se seznámili s prostředím Twinspace, které při spolupráci využívali. Učitelé vytvořili webovou stránku projektu. Oba týmy vyslaly na pomyslnou cestu po Evropě své postavičky, dívku Lunu z Loun a chlapce Lonča z Lučence. Příběh obsahuje vtipnou zápletku, protože postavičky se v Evropě ztratily, hledaly se a přitom putovaly různými státy. Žáci postupně informovali o zemích, kudy chlapec a dívka prošli, a připravili si podklady pro společnou finální prezentaci. V průběhu spolupráce tvořili žáci scénáře, zpracovávali fotografie, mnoho zeměpisných údajů, videa doprovázeli ústním komentářem, tvořili myšlenkové mapy, kvízy, fotostory a v závěru vyplnili evaluační dotazník, kde konstatovali, že eTwinning jim pomohl učit se zajímavě. Práce děti bavila, při komunikaci vnímaly příbuznost i odlišnosti slovanských jazyků a získaly nové kamarády.

Spolupráce: Společné učení zeměpisu může ostatní inspirovat k použití podobné metody pro jiné vyučovací předměty.  Internet posloužil jako pomůcka k učení, k efektivní mezinárodní spolupráci, k prezentaci vlastních výsledků a české školy v rámci regionu i ČR. Výsledná prezentace o putování po evropských státech je velkým společným dílem 49 žáků a jejich učitelek. Lze ji využít jako učební pomůcku.

Předměty: Zeměpis, informatika, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova

Využití ICT nástrojů: Google dokumenty, PhotoStory, Pizap (úprava fotografií), Power Point, Webnode, video setkání Skype, MP3, animace – software pro interaktivní tabuli

Výstupy projektu:

http://strateni-v-europe.webnode.cz/

http://www.zsjak.cz/hlavni-menu-skola/nase-projekty-a-akce/etwinning

Úspěchy projektu: Evropský certifikát kvality, Národní certifikát kvality