ZŠ – Secret Agent 007

Projekt nabídl žákům odlišný způsob výuky realizací celoroční hry od listopadu do června. Na začátku projektu žáci obdrželi hrací kartu. Jejich úkolem bylo stát se tajným agentem a začít pracovat pro tajné služby. Aby se tak stalo, museli nejdříve splnit několik zkoušek, přesněji šest misí. Po každé úspěšně dokončené misi obdrželi jednu ze šesti technických vymožeností Jamese Bonda, kterou si přilepili na svou hrací kartu a hvězdu do svého osobního průkazu. Právoplatným tajným agentem se stal ten žák, kterému se podařilo splnit všech šest misí. Očekávaným projektovým výstupem se stal manuál celoroční hry Secret Agent 007, který slouží dalším učitelům jako návod pro realizaci hry v hodinách angličtiny. 

Autor projektu: Martin Raška, Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec

Věk zapojených žáků: 11 – 12 let

Partneři: Česká republika, Itálie, Španělsko, Francie, Turecko

Jazyk projektu: angličtina

Informace o projektu: Originalita projektu spočívá v podpoře zvyšování komunikativních a kooperativních dovedností v anglickém jazyce hravou formou. Žáci se také nenásilně učili IT dovednostem. Projekt je motivoval ke spolupráci se zahraničními partnery. Žáci plnili aktivity s tematickým zaměřením jako např. rodina, škola, město, volný čas atd. s důrazem na jejich věk a tematický soulad se školním ŠVP a probíraným učivem. Hlavním záměrem bylo, aby projekt žáky bavil a mohli zúročit své doposud získané vědomosti v angličtině a aby rozvíjel jejich komunikační schopnosti v reálných situacích. Metody práce byly záměrně postupně voleny od jednodušších po složitější. V misi 1 žáci pracovali samostatně, (vytvářeli domovskou stránku se svými osobními informacemi), ale zároveň jednoduchým způsobem komentovali stránky jiných agentů. V misi 2 vytvářeli audio nahrávku, kterou pak sdíleli s ostatními žáky z jiných zemí, ti si ji museli poslechnout a reagovat na ni. V misi 3 a 4 pracovali v mezinárodních náhodných dvojicích. Při audio popisu místností domu, tajně skryli předmět v jedné z místností. Úkolem druhého žáka bylo plán domu nakreslit a vyznačit ukrytý tajný předmět. Mise 5 byla zaměřena na kooperativní metody vyučování. Žáci pracovali ve třech skupinách pouze v dané zemi a měli za úkol vytvořit tři druhy videí: rozhovor s učitelem /žákem, video průvodce školou (hlavním štábem tajných agentů) a video/foto slideshow o akcích pořádaných školou. Museli sami organizovat splnění úkolů (rozdělení kompetencí, role, zpracování videa atd.). V misi 6 se agenti setkali tváří v tvář při skype konferenci. Ve všech partnerských zemích byly mise plněny stejně.

Předměty: Cizí jazyky, Informatika

Využití ICT nástrojů: TwinSpace, Padlet, Voki, Google formulář, Kahoot, Online-voice-recorder, Kizoa

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/49126/home

http://www.trinecko.cz/zs%2Dpetra%2Dbezruce%2Dse%2Dnbsp%2Dzapojuje%2Ddo%2Dnbsp%2Detwinningu/d-38209

Ocenění: Certifikát kvality 2018, Evropský certifikát kvality 2018, Národní cena 2018