ZŠ – Save the world – Save yourself

Projekt se věnoval aktuálnímu tématu ochrany životního prostředí. Hlavním cílem bylo, aby si žáci uvědomili, že naše planeta je jen jedna a pokud si ji lidstvo zničí, ublíží tím nejvíce sobě. Celý projekt byl rozčleněn do několika témat, která v současné době ohrožují naši planetu. Žáci pracovali od října do června společně s italskými, řeckými a polskými partnery, s moderními technologiemi, učili se nové aplikace a vzájemně komunikovali. Připravovali pro své partnery úkoly, aby si zábavnou formou ověřili svoje znalosti. Součástí bylo i společné vytvoření e-knihy se všemi informacemi. Na závěr zvolili nejlepší projekt a pomocí mezinárodní organizace ho finančně podpořili. Důležitá byla i skutečnost, že peníze žáci získali vlastními aktivitami.

Autoři projektu: Lenka Nováková, Jakub Melich, ZŠ Václava Talicha, Most

Věk zapojených žáků: 12 – 15 let

Partneři: Česká republika, Itálie, Řecko, Polsko

Jazyk projektu: angličtina

Informace o projektu: Projekt byl integrován do školního vzdělávacího plánu pro angličtinu, konverzaci v angličtině a estetickou výchovu. Byl rozdělen do osmi kapitol v prostředí TwinSpace – Welcome activities, Logo competition, Videokonference, Common Activities, Endangered areas of the planet Earth, Nature Box, Mini Nature Dictionary a Finální část. Finální část sestávala z tvorby elektronické knihy, vyhledávání organizace na podporu ohrožených druhů živočichů a záchranu pralesů, společné hlasování a vybrání projektu na podporu. Školy zorganizovaly dny otevřených dveří s představením projektu a finanční sbírky na podporu orangutanů na Borneu a Sumatře. Žáci se zásluhou projektu seznámili s řadou současných problémů světa týkajících se životního prostředí. Zjistili, že důsledkem nezodpovědného chování lidí je naše planeta skutečně v nebezpečí. Mnoho zvířat je ohrožených, a přestože žijí tisíce kilometrů daleko, je to i náš problém a je potřeba s tím něco dělat. Příkladem je například kácení deštných pralesů a následné pěstování palmy olejné, ale i velké znečištění moří v důsledku používání plastových obalů. Žáci využívali angličtinu v přirozeném prostředí, komunikovali s žáky jiných zemí. Naučili se nové ICT nástroje a aplikace, které následně využívali. Přínosem pro školu bylo, že se do projektu podařilo aktivně zapojit velké množství žáků. Byli zapojeni i rodiče, kteří se s projektem seznámili v rámci dne otevřených dveří a článků na stránkách školy. Projekt byl podporován vedením školy.

Předměty: Cizí jazyky, Ekologická výchova, Informatika/ICT, Mezipředmětové vztahy, Občanská výchova, Přírodní vědy, Umění, Zeměpis

Využití ICT nástrojů: TwinSpace, Youtoube,Dotstorming, Kahoot, Thinglink, Padlet, Tricider, Answergarden, Google Forms, Storyjumper, Skype, Wikipedia

Výstupy projektu:

https://dotstorming.com/b/5c0d436c182f833f41558307

https://www.storyjumper.com/book/index/67809955/5cab6340bc121

Ocenění: Certifikát kvality 2019, Národní cena 2019