ZŠ – Let’s play together

Projekt Let´s play together v průběhu dvouleté spolupráce sledoval dvě základní linie. První z nich byla výměna zkušeností, didaktických her a sdílení příkladů dobré praxe mezi učiteli s cílem vybudovat databázi didaktických her k předmětům vyučovaným na 1. stupni. Všechny hry byly prověřené a zhodnocené zapojenými partnery z řad žáků a učitelů. Druhá linie se soustředila na zvýšení komunikační kompetence žáků, zvýšení jejich motivace k výuce anglického jazyka a ověření školních vědomostí v reálném kontextu. Vzhledem k nízkému věku žáků se pracovala s jednoduchými strukturami, jako jsou hádanky, křížovky nebo kvízy. Hlavní výstup projektu tvořila kniha dětských hádanek použitelných jako výukový materiál.

Autor projektu: Ivana Bártlová, ZŠ Hradská

Věk zapojených žáků: 8-12

Partneři: Česká republika, Polsko, Slovensko, Portugalsko, Španělsko a Norsko

Jazyk projektu: Angličtina

Cíle projektu: Cílem bylo vytvořit knihu dětských hádanek použitelnou jako výukový materiál a rozvíjet schopnost komunikace v anglickém jazyce. Mezi další cíle patřilo posílení týmové spolupráce a samostatnosti žáků.

Postup práce: Učitelé z jednotlivých partnerských zemí každé dva měsíce uložili na TwinSpace popis jedné didaktické hry (+ videonahrávku nebo fotodokumentaci) k vybranému předmětu. Následující měsíc všichni partneři otestovali a ohodnotili tyto uložené didaktické hry, a to v rámci dlouhodobě fungujících pracovních skupin. Ty byly složeny vždy z jednoho, popř. dvou žáků z každé partnerské země. Děti si vzájemně kontrolovaly správné odpovědi a chválily se za ně. Měly také možnost pomocí jednoduchého bodování (počet hvězdiček) hodnotit a komentovat didaktické hry.

Spolupráce / inspirace: Projekt úspěšně propojil finanční podporu programu Comenius a virtuální nástroje nabízené aktivitou eTwinning. V rámci projektových setkání měli účastníci projektu možnost porovnat vzdělávací systémy jednotlivých partnerských zemí a poznat jejich kulturní a historické zvláštnosti. Během schůzek také probíhala diskuze k jednotlivým hrám a vzájemná výměna zkušeností doplněná o další aktivity. Navzájem jsme se obohatili o znalosti v používání zajímavých IT nástrojů, se kterými se žáci i přes svůj věk naučili velmi rychle pracovat.

Předměty: Angličtina, český jazyk, výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, informatika

Využití ICT nástrojů: Skype, Voki, Word, Lino, Educaplay, Powerpoint, Prezi, Smilebox

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97362/welcome

Úspěchy projektu: Národní cena eTwinning 2014