ZŠ – Intercultural Dialogue Through Fairy Tales, Drama and Art

Žáci se prostřednictvím pohádek seznámili s kulturou 33 evropských zemí. Tento projekt je skvělým příkladem toho, jak lze pracovat ve velkém mezinárodním týmu a dosáhnout všech plánovaných cílů a výsledků.

Autor projektu: Marie Šturmová, Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo

Věk zapojených žáků: 6-15

Partneři: Česká republika, Rakousko, Bulharsko, Arménie, Finsko, Kypr, Estonsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Grónsko, Malta, Holandsko a další (celkem 33 států)

Jazyk projektu: Anglický jazyk

Cíle projektu: Zajímavější způsob učení a zvýšení motivace žáků pro studium cizího jazyka a literatury, inovativní přístupy a poznávání různých kultur prostřednictvím pohádek a mezinárodní spolupráce.

Postup: Každá škola si vybrala a přeložila jednu národní pohádku do angličtiny a publikovala ji na webu. Žáci pracovali s přeloženými texty v hodinách anglického jazyka. Dále kreslili ilustrace ke zvolené pohádce v hodinách výtvarné výchovy a zdramatizovali pohádku jednoho z partnerů. Pohádky byly mezi partnery rozděleny pomocí losu. Všechny pohádky byly publikovány v elektronické knize spolu s četnými dětskými ilustracemi. Video nahrávky představení byly zveřejněny na webových stránkách projektu. Účastníci projektu kromě pohádek také prezentovali své školy, národní tradice v období Velikonoc a Vánoc. Vytvořili čtyři hry s pohádkovými náměty.

Spolupráce: Vytvoření e-knihy s 35 evropskými pohádkami v angličtině se 170 ilustracemi žáků a 35 nahrávek pohádek.

Předměty:   Anglický jazyk, literatura, ICT, výtvarná výchova, dramatická výchova

Využití ICT nástrojů:  Skype, Power Point, Abdobe, Audacity (zvukové nahrávky)

Výstupy projektu:

http://onceuponatimeineurope.wikispaces.com

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p33338/welcome

Úspěchy projektu: Evropská cena 2013, Mevlanova cena za porozumění mezi kulturami, Národní cena, Certifikát kvality