ZŠ – HeartHeroes

Projektem provázela postavička HeartHero, která žáky z devíti zemí přizvala do svého týmu HeartHeroes – Hrdinů s dobrým srdcem. Tito hrdinové pomáhají druhým a dělají lidem radost, zachraňují naši planetu a rozvíjejí sami sebe. Žáci dělali různé dobré skutky, šířili laskavost, organizovali dobročinné akce, věnovali se seberozvoji, komunikovali se zahraničními vrstevníky prostřednictvím moderních technologií i klasické pošty, společně vytvořili video, navrhli si vlastní trička, prostřednictvím Freerice získali přes 3 800 000 zrnek rýže pro lidi v oblastech s nedostatkem jídla, vedli si hrdinské deníky, sdíleli své činy a vzájemně se inspirovali.

Autorky projektu: Michal Přibyl, Základní škola TGM Borohrádek

Věk zapojených žáků: 10 – 16 let

Partneři: Česká republika, Finsko, Moldávie, Ukrajina, Bulharsko, Francie, Turecko, Španělsko, Rumunsko

Jazyk projektu: angličtina

Informace o projektu: Projekt byl zařazen do běžné výuky, mediálního kroužku, činnosti školní družiny. Žáci na některých aktivitách pracovali ve svém volném čase či na odpoledních setkáních spojených s přespáním ve škole. Celá škola se zapojila do projektového dne. Žáci zorganizovali řetězec dobrých skutků a namotivovali veřejnost k zapojení. Dále chtěli pomoci chlapci se svalovou dystrofií ke splnění snu o účasti na paralympiádě, a tak ve škole vymysleli charitativní běh, díky kterému pro chlapce získali přes padesát tisíc korun. Prostřednictvím tohoto projektu prokázali, že i škola z malého města dokáže velké věci. Projektové aktivity byly začleněny do učebních plánů anglického jazyka, informatiky, výtvarné výchovy a pracovních činností, etiky a občanské výchovy, ekologie a přírodopisu či českého jazyka. Při projektu byl kladen důraz zejména na kompetence komunikativní, sociální a personální (účinná komunikace s okolním světem, soužití a spolupráce s druhými, vyjadřování myšlenek, společná práce, příjemná atmosféra v týmu, pěstování mezilidských vztahů, pozitivní představy o sobě samém, pozitivní přístup k životu).

Předměty: Cizí jazyky, Ekologická výchova, Evropská studia, Informatika/ICT, Mediální výchova, Mezipředmětové vztahy, Společenské vědy

Využití ICT nástrojů: tablety, Facebook, Skype, TwinSpace, Google Dokumenty, Skype, Canva, Pixabay

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/72806/pages/page/653818

https://heartheroes.wixsite.com/czech

https://www.hatefree.cz/blo/hf-zpravy/3212-borohradek

http://www.zsboro.cz

Ocenění: Certifikát kvality 2019, Národní cena 2019