ZŠ – From Leonardo Da Vinci to the Olympics 2012

Tento projekt je unikátní zapojením velké skupiny žáků 1. a 2. stupně z české základní školy, početné skupiny českých učitelů a zahraničních partnerů ze středních škol. Představuje úspěšnou kombinaci spolupráce Comenius a eTwinning. Žáci a studenti se v rámci projektu věnovali tématu vzduchoplavectví, praktické výuce matematiky, ICT a sportovním aktivitám na počest olympijských her 2012. Uskutečnila se podnětná setkání, při kterých se všichni vzájemně lépe poznávali. Olympijská myšlenka se nesla celým průběhem spolupráce – důležitější byl podíl každého jednotlivce i týmu, než vítězství v konkurenci.

Autor projektu: Petr Naske, Mateřská škola a základní škola Červený Vrch, Praha 6

Věk zapojených žáků: 8-19

Partneři: Česká republika, Itálie, Finsko, Belgie

Jazyk projektu: angličtina, čeština, italština, finština, holandština

Cíle projektu: Navázání přátelských kontaktů, efektivní a zajímavá spolupráce dle zvolených témat, rozvoj komunikačních dovedností v cizím jazyce u dětí i dospělých, práce s novými nástroji ICT, práce v redakčním systému, vytváření prezentací pro interaktivní tabuli využitelných v matematice, vytvoření „multilanguage“ webové stránky projektu, rozmanitost a motivace pro přírodní vědy a celoživotní vzdělávání.

Postup: V projektu se objevila tři hlavní témata – vzduchoplavectví, matematika a sport. Jedna ze středních škol se specializovala na letectví. Leonardo Da Vinci vynikal v matematických vědách a objevech. Žáci prvního stupně namalovali výkresy s tématem vzducholodí, které byly vystavený v partnerských školách při zahraničních COMENIUS návštěvách. Jeden z nejlepších obrázků byl použit jako předloha pláště modelu helikoptéry dle Leonarda da Vinciho. Studenti promýšleli, vyráběli, předváděli modely a shlédli video záznamy různých experimentů. Celý projekt provázelo téma výuky matematiky na různých úrovních (ZŠ, SŠ). Vazby mezi matematikou a sportem studenti nacházeli v tréninkových plánech, výkonech v různých disciplínách a hledání způsobů jak výkony ještě zlepšit. Vznikly interaktivní učební pomůcky, které lze využít v hodinách matematiky.  V rámci úkolů mezi partnerskými školami také vznikly zvukové nahrávky toho, jak se mluví v jiné zemi, z těchto nahrávek pak vznikl „podcast“ – loudblog. Na závěr všichni ocenili přínos spolupráce, pobyt v hostitelských rodinách a uznání se dostalo všem, kdo se podíleli na organizaci projektových setkání.

Spolupráce: Projevila se výhoda kolektivní spolupráce více učitelů z české školy, kdy se každý podílel na organizaci vzájemných setkání a finálních výstupech. Použili inovativní metody výuky. Učivo matematiky se pro žáky stalo zajímavějším a zábavným, téma vzduchoplavectví i olympijské sportovní disciplíny umožnilo aplikovat matematiku v praxi a zažít neobvyklé situace.

Předměty: Informatika, anglický jazyk, mediální výchova, výtvarná výchova, kroužek modelářství

Využití ICT nástrojů: E-mail, Google Docs, Picassa Album (fotografie), Twitter (komunikace), podcast (zvukové zázamy), chat, forum v Twinspace, Promethean Active Board (prezentace a pracovní listy)

Výstupy projektu:

http://www.projectairship.eu

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p19337/welcome

http://www.vtiveurne.be/loudblog/index.php

Úspěchy projektu: Ocenění za nejlepší projekt Comenius – eTwinning 2012, Národní certifikát kvality, Evropský certifikát kvality