ZŠ – Food Experts

Tento projekt byl pokračováním spolupráce pěti evropských škol z roku 2017/2018. Partneři ze Španělska, Francie, Řecka, Polska a České republiky komplexně zpracovávali téma aktivního přístupu ke zdravé stravě. Žáci si během celého školního roku vyměňovali informace, rady, recepty, etikety se složením potravin a na jejich základě rozvíjeli své praktické dovednosti. Kreativně zpracovali loga inspirovaná tvorbou Giuseppa Arcimbolda a přizpůsobovali si recepty od svých vrstevníků vlastním potřebám a možnostem. Kromě toho si žáci zlepšili své dovednosti v anglickém jazyce, poznávali zvyky a tradice partnerů a sdíleli s nimi své. Pracovali s moderními technologiemi, poučili se o bezpečnosti na internetu v oblasti sdílení soukromých informací a fotografií, i volby bezpečných hesel ke svým uživatelským účtům v Twinspace. 

Autorka projektu: Lucie Nová, Základní škola K Milíčovu, Praha 4

Věk zapojených žáků: 10 – 12 let

Partneři: Česká republika, Španělsko, Francie, Řecko, Polsko

Jazyk projektu: angličtina

Informace o projektu: Metody práce zahrnovaly práci jednotlivců (návrh loga, výroba vánočního přání pro každé z dětí v projektu, posty na rozlučkové online nástěnce, fotografování školy, školního jídla, přání od partnerů na vánočním stromě doma a přípravy pokrmů a jejich zasílání e-mailem učitelům), dvojic (komentáře v Journalu, vzájemná pomoc při vyplňování dotazníků v průzkumu o způsobu stravování a evaluačního průzkumu) i větších skupin nebo celé třídy (komentáře a dotazy na Voicethreadech o školách a jídle ve škole, písemné rady dětem partnerských škol ohledně stravování na základě výsledků průzkumu stravovacích návyků v jednotlivých školách, překlady receptů, příprava pokrmů, práce týkající se složení potravin). Žáci ocenili čtení etiket vybraných produktů – česká skupina kromě obsahu živin v souladu s plánem projektu řešila navíc i přídavné chemické látky (dobrovolná aktivita), žáci si je spolu vyhledávali na internetu. Žáci o škodlivosti některých přísad neměli tušení a byli velmi překvapení, proč se používají.

Předměty: Cizí jazyky, Dramatická výchova, Informatika/ICT, Mediální výchova, Mezipředmětové vztahy, Nauka o vedení domácnosti, Občanská výchova, Předměty na 1. stupni

Využití ICT nástrojů: stolní počítač, tablety, mikrofon, interaktivní tabule, videokamera, fotoaparát, Padlet, nástěnka Linoit, Google Docs, Google Forms, Learning Apps, Quizizz, YouTube videa, VoiceThready, OurBoox

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/71573

https://padlet.com/lucienova271/8kxomfb1iikr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnoBwdHFkYH8QXqk4kn9Tgd_fQ6v-eetqjHTpPqNrLZCw0zg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Ocenění: Certifikát kvality 2019, Národní cena 2019