ZŠ – Europe is our Playground

Předností tohoto projektu je přenesení známých a běžných aktivit z dětského hřiště do virtuálního prostředí, kde probíhala spolupráce. Děti hrály různé hry, učily se novým anglickým slovíčkům, rýmovačkám, soutěžily v přeskoku přes švihadlo a dozvěděly se mnoho nových informací o Portugalsku. Využívaly moderní technologie pro vzájemné poznávání a sdílení zážitků. V dalším roce bude spolupráce zaměřena na poznávání Francie.

Autor projektu: Šárka Oplová, Základní a mateřská škola, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3

Věk zapojených žáků: 4-10

Partneři: Česká republika, Portugalsko, Francie

Cíle projektu: Motivace malých děti k rozvoji dovedností v anglickém jazyce, poznávání nových států a jejich kultury zábavným způsobem tj. hravým učením spolu s dětmi z jiných zemí. Využití moderních technologií, nové metody spolupráce učitelů.

Postup: České děti dostaly dopis v cizím jazyce a začaly postupně objevovat nová slova, jejich význam, poznaly nové kamarády z jiné země a představily se při video setkání. Pracovaly s mapou. Vzájemně se učily novým hrám, v pískovišti objevily kus historie partnerské země, ke které se vztahoval příběh, vyměnily si přání k Vánocům a recepty, ochutnaly dobroty, zatančily si národní tance, hrály si s panenkami. Na hřišti svačily, pozorovaly stromy, byliny a ptáky. Při úklidu hřiště nasbíraly přírodniny a z listů tvořily obrázky. Na Twinspace učitelky publikovaly videa, osvojená slovíčka k různým tématům, básničky, pravidla her, fotografie a kreslené obrázky dětí.

Spolupráce: Malé děti se učily prostřednictvím přátelství a vztahu k jiným dětem. Do projektu se zapojila širší komunita lidí tj. rodiče, další učitelé, knihovnice, starší spolužáci a také kuchařky.

Předměty: Anglický jazyk, prvouka, výtvarná, hudební výchova, tělesná výchova, multikulturní výchova

Využití ICT nástrojů: E-mail, Skype (video setkání), video, Photostory

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p56216

Úspěchy projektu: Certifikát kvality