ZŠ – English Learning Friends

Aktivity projektu se odehrávaly na pozadí příběhu Santy, jeho asistenta Erama a elfů. Nehostinný Lapland jim již nevyhovoval, proto se přestěhovali na teplejší místo, nově objevený Sunnyland. Děti objevovaly ostrov spolu se Santou a tím rozvíjely kreativitu, spolupráci a další klíčové kompetence. Postupně vytvořily krajinu, zvířata, počasí, hlavní město, budovy, zákony, městskou radu, hymnu či knihy o obyvatelích ostrova. Všechny tyto aktivity mapuje společný časopis Elf World. Žáci také poznávali země svých partnerů ze všech možných úhlů.

Autor projektu: Lenka Mejdřická, Lucie Nová, Šárka Černá, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu

Věk zapojených žáků: 6 – 13 let

Partneři: Česká republika, Polsko, Turecko, Řecko, Finsko, Itálie, Chorvatsko,

Jazyk projektu: angličtina

Cíl projektu: Hlavním cílem byl rozvoj klíčových schopností žáků, které jsou pro mladé Evropany nezbytné, aby uspěly nejen v dnešní moderní společnosti, ale také ve svém osobním životě.

Postup práce: V úvodní části projektu se všechny partnerské školy vzájemně seznámily. Poté jednotliví partneři vytvářeli maskota projektu a hlasovali o vítězném návrhu. Další fáze nastala, když děti vytvářely nový ostrov a vymýšlely všechny detaily o ostrově, aby na něm vznikly zdravé a příjemné podmínky pro život. Projektové aktivity byly z velké části realizovány během vyučovacích hodin. Podle potřeby byly ve škole zařazovány i projektové dny.

Spolupráce/inspirace: Všechny školy se aktivně účastnily projektu od plánování po samotnou realizaci. Jednotliví partneři navrhovali aktivity, diskutovali o nich, prováděli jejich evaluaci. Všichni se každý měsíc vzájemně informovali o plnění úkolů na daný měsíc. Při projektu panovala atmosféra skvělé spolupráce a vzájemné podpory. Pokud někdo potřeboval pomoc, byla mu ihned poskytnuta. Úkoly byly plněny včas nebo jen s nepatrným zpožděním z důvodu rozdílných termínů prázdnin nebo nepředpokládaných událostí, kterými byla například vyšší nemocnost žáků či učitelů v zimním období.

Předměty: Informatika/ICT, Mezipředmětové vztahy, Předměty na 1. stupni, Přírodní vědy, Umění

Využití ICT nástrojů: počítač, tablety, Web 2., TwinSpace, Padlet, Spaaze, AnswerGarden, TitanPad, QR generator, Quiver, VoiceThread, Survival Kity, Calameo, SwitchZoo, MyTribe101, WikiaMaps, Thinglink, Colorillo, Wheel Decide, PowToon, StoryJumper, BoomWriter, Zooburst, Little Bird Tales, Fun Zone, Treasure Box, Kahoot, Learning Apps, Quizlet, Quizizz, Skype, Facebook, email, YouTube, Movie Maker

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/9305

http://elfmilicovsky.blogspot.cz/

http://englishlearningfriends.blogspot.cz/

http://englishlearningfriends.weebly.com/

http://www.tv-internet.cz/internet-tv/na-zs-k-milicovu-v-praze-uspesne-ukoncili-projekt-elf/

https://www.praha11.cz/filemanager/pdf-viewer/index.php?fileID=17125

https://www.praha11.cz/filemanager/pdf-viewer/index.php?fileID=18682

https://www.praha11.cz/filemanager/pdf-viewer/index.php?fileID=21585

Ocenění: Certifikát kvality 2017, Národní cena 2017