ZŠ – Dotyk ztracených časů

V rámci projektu se žáci učili vnímat lidové umění a národní tradice České republiky a Slovenska. Při práci na projektu zároveň rozvíjeli solidaritu mezi generacemi, toleranci vůči jiným kulturám a tradicím na základě předávání zkušeností a dovedností. Projekt byl realizován formou hry na reportéry, žáci v roli reportérů studovali tradice a ve vysílání školní televize své objevy předávali dál. Projekt byl realizován jak během školní výuky, tak během práce ve školní družině.

Autor projektu: Hana Pilařová, Jaroslava Pachlová, Základní škola Stráž

Věk zapojených žáků: 6-10 let

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština

Cíl projektu: Cílem projektu bylo, aby si žáci uvědomili krásy svého regionu i své rodné země. Projekt se zaměřoval především na ochranu a podporu tradiční lidové kultury a zdokonalení se v používání informačních a komunikačních technologií.

Postup práce: Projekt byl rozdělen do několika fází. Nejprve žáci HLEDALI. Hledali a hádali různé předměty z depozitáře, představovali si sami sebe ve 100 letech a taky jaké by to bylo, kdyby se narodili před 100 lety, hádali věci ze sklepů svých prarodičů a vytvořili projektovou hymnu, hledali ztracená slova z pranostik, hledali stroj času a také logo projektu. V druhé fázi projektu POZOROVALI, a to pranostiky, i ty již zapomenuté.  V třetí fázi projektu se PTALI. Pozvali si bývalou paní učitelku a ta jim povídala o tom, jak se škola a výuka změnila. Dále porovnávali knihy minulosti a současnosti, malovali pravěkou školu. Ve čtvrté fázi se UČILI. Vypravili se do zámku a muzea, učili se různá řemesla – například dojili krávu, sázeli chléb do pece, zatloukali hřebíky. Ve fázi ODEVZDÁVÁME, vytvořili krátká videa, kde zhodnotili spolupráci s partnerskou školou. Po celou dobu vytvářeli reportáže na své televizní stanici TwinnyMax.

Spolupráce/inspirace: Projekt spojil jak staré tradice, tak novodobá média, např. vysílání televize TWINNYMAX, dále studium tajemných muzejních exponátů a jejich vystavení ve virtuálním „muzeu“ pomocí nástroje Linoit.

Předměty: výtvarná výchova, environmentální výchova, jazyk a literatura, zeměpis

Využití ICT nástrojů: iPad, iMovie, Linoit, Padlet, PicCollage, Stop Motion

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p105557

Ocenění: Certifikát kvality 2015, Národní cena 2015