ZŠ – Discovering a New Island

V tomto projektu vytvořili partneři v eTwinningovém prostředí za deset měsíců ostrov pro studenty z různých zemí – z České republiky, z Litvy, ze Slovenska a z Kanady (partneři z Kanady se podíleli pouze na některých aktivitách) – kteří mají rádi čtení, kreslení, zpěv, tanec a práci s moderními technologiemi a práci v týmu. Všechny aktivity byly vytvořené na tomto ostrově pomocí kreativity, protože ta podporuje duševní růst dětí. Žáci dostali nové příležitosti pro vyzkoušení vlastních nápadů a nových způsobů myšlení a řešení problémů. Tento ostrov je jako eTwinningová hvězda – malá, ale zářící.

Autorky projektu: Nikola Billová, Masarykova ZŠ Plzeň, Lucie Jindráková, 2. ZŠ Dobříš

Věk zapojených žáků: 6 – 13 let

Partneři: Česká republika, Slovensko, Litva, Kanada

Jazyk projektu: angličtina

Informace o projektu: Cílem projektu byla vzájemná spolupráce a komunikace v anglickém jazyce na mezinárodní úrovni. Dělo se tak pomocí různých společných úkolů na ostrově. Metody práce byly hlavně zaměřené na práci ve skupinách, na kolektivním domlouvání se. Dále byly využívány metody slovní /práce s textem, rozhovor) a metody názorně demonstrační (instruktáž – například při vytvoření společného loga). Největší motivací pro žáky byla samotná komunikace s žáky z jiné země. Žáci si rozšířili své vědomosti o jiných zemích i o své vlastní zemi. V oblasti technických dovedností si žáci své dovednosti a vědomosti prohloubili v práci s internetem, s programem Microsoft Word, s webovým nástrojem Colorillo. Pro svou práci využívali počítače, prostorovou představivost rozvíjeli prostřednictvím tabletů a robotů Dash a Blue-bot. O projekt se velice zajímali rodiče zúčastněných žáků. Po zveřejnění na facebookových stránkách školy se nejen rodiče, ale i další žáci chtěli také zapojit. Během roku se tedy do skupiny žáků další noví žáci přidávali.

Předměty: Cizí jazyky, Hudební výchova, Občanská výchova, Předměty na 1. stupni, Technologie, Umění

Využití ICT nástrojů: TwinSpace, Colorillo, Popplet, Google nástroje, např. Googlemaps, tablety, roboty Dash a Blue-bot, Youtoube, Kahoot, Voice Theread, Power Point, Word, Questionaries

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/70461/home

http://masarykovazs.cz/krouzek-anglicka-konverzace-hrou-v-etwinnigovem-projektu/

https://www.facebook.com/pg/mzsplzen/posts/?ref=page_internal

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533906770390297&id=348771205570522

Ocenění: Certifikát kvality 2019, Národní cena 2019