ZŠ – Crossing borders via videos

Žáci poznávali život svých vrstevníků z dalších zemí Evropy především prostřednictvím video snímků. Nové postupy v užívání ICT nástrojů si osvojili nejen žáci, ale také jejich učitelé. Vznikla publikace pro učitele o využití video tvorby ve výuce Projekt je přínosný hned v několika oblastech – obohacuje žáky o nové znalosti a ICT dovednosti, podporuje tvořivost a týmovou spolupráci.

Autor projektu: Michal Přibyl, Základní škola T. G. Masaryka 396, Borohrádek

Věk zapojených žáků: 12-15

Partneři: Česká republika, Lotyšsko, Rakousko, Itálie, Bulharsko, Turecko, Nizozemí, Chorvatsko, Španělsko, Norsko, Litva

Jazyk projektu: angličtina

Cíle projektu: Posílení motivace pro studium cizích jazyků, komunikace se zahraničními partnery a rozvoj jazykových dovedností. Osvojení nových postupů a užívání ICT technologií při tvorbě video snímků, tvořivý přístup a zodpovědnost při vzájemné spolupráci.

Postup: Týmy žáků vytvořily videa na téma Den ve škole, Naše město a Představujeme svou zemi. Videa pak sdílely na společném webu. Uspořádaly filmový festival, kde diváci z řad spolužáků o filmech diskutovali a hlasováním vybrali nejzajímavější videa.

Žáci si osvojili řadu nových dovednosti při práci s moderní technikou – používání videokamery a příslušenství, editaci záznamu na počítači, vlastní produkci, jednoduché filmové triky, techniku klíčování videa, střihový program Pinnacle Studio atd.

Spolupráce: Po vytvoření videí skupinami z jednotlivých zemí následoval školní filmový festival a velký počet diváků (spolužáci, učitelé, návštěvníci webu) se podílel na hodnocení.  Život v jednotlivých zemích byl představen dětmi ve vizuální podobě, komentován v anglickém jazyce, s tvůrčím přístupem a originálním zpracováním video snímků. Videa lze využít v různých předmětech – cizí jazyk, zeměpis aj.

Předměty: Mediální výchova, anglický jazyk, informatika, osobnostní a sociální výchova, zeměpis

Využití ICT nástrojů: E-mail, zpracování videí např. Pinnace Studio, Twinspace – pro komunikaci žáků, webová prezentace na Google Sites

Výstupy projektu:

https://sites.google.com/site/crossingbordersviavideos

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p65561

http://tv.zsboro.cz

Úspěchy projektu: Národní cena, Certifikát kvality