ZŠ – Children like coding

Projekt umožnil studentům učit se a používat kódování ve svém každodenním životě. Hlavním cílem bylo využívat základy kódování, ať už s počítačem nebo bez něj, pro rozvoj informatického myšlení. A také podporovat zájem žáků o rozšiřování znalostí v této oblasti. Žáci se pomocí různých způsobů kódování a šifer postupně seznámili a pomocí různých kódovacích systémů a IT nástrojů si předávali informace o svých zemích. Dalším cílem byl rozvoj schopnosti pracovat v týmu na řešení úkolů, ve dvojicích i samostatně. Projekt v neposlední řadě podporoval zájem dětí o studium angličtiny. 

Autorka projektu: Helena Lazarová, ZŠ Hrabina Český Těšín okres Karviná, Český Těšín

Věk zapojených žáků: 9 – 12 let

Partneři: Česká republika, Polsko, Turecko, Itálie, Albánie

Jazyk projektu: angličtina

Informace o projektu: Robotika, programování či kódování jsou mezi dětmi velmi populární už několik let, avšak i když je výuka v této oblasti potřebná, není povinnou součástí výuky v rámci rámcového vzdělávacího programu. Projekt byl vytvořen v reakci na současný zájem žáků a na to, že je třeba zavést požadavky na rozvoj nutných dovedností pro 21. století do výuky motivujícím, zajímavějším, aktivizujícím způsobem. Umožnil rozvíjet jazykové dovednosti, logické myšlení a uvažování, sdílet znalosti se svými vrstevníky a podporoval dovednost pracovat ve skupině. Realizace projektu zvýšila zájem o programování a kreativní využití digitálních nástrojů. Žáci se seznámili s alternativním způsobem, jak trávit volný čas s počítačem, aniž by jen hráli počítačové hry. Aktivity projektu byly začleněny do výukového plánu klubu zábavné logiky, neboť přesně zapadaly do jeho náplně. Při vkládání krátkého představení své osoby a svého robota děti navzájem spolupracovaly. Při vytváření videa pro partnery byli žáci rozděleni do skupin, každá skupina vytvořila scénář, každý ve skupině čtyř dětí měl svou funkci – střih, kamera, režie, účinkující. Každý byl za svou roli a její výstupy odpovědný. Projekt byl rozdělen do jednotlivých aktivit – 1. Příprava kódovaných názvů zemí a měst nebo vesnic partnerů projektu – všichni navrhli robota a napsali kód jeho vzhledu. 2. Vánoční přání – každá partnerská škola vytvořila jednoduchou animaci jako přání. 3. Video  – žáci využili QR kódy a připravili jednoduché hry vytvořené v Scratch pro partnery, například hledání pokladů v labyrintu. 4. Evaluace prostřednictvím dotazníků v Google forms. Projekt byl určen především žákům 4. a 5. tříd, zapojeni byli také žáci 6. – 8. tříd v rámci výuky angličtiny a informatiky. 

Předměty: Cizí jazyky, Informatika, Mediální výchova, Předměty na 1. stupni, Zeměpis

Využití ICT nástrojů: stolní počítač, notebook, smartphone, tablet, TwinSpace, Skype, Scratch, Youtube, Padlet, QR kódy – čtečky, generátory, Google forms, Google Blog, Google Maps, Slideshare, e-mail, Office Word

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/46829/home

http://www.zshrabina.cz/zakladni-skola-slezska/novinky/klub-zabavne-logiky-ohlednuti-za-uplynulym-skolnim-rokem

http://www.kvic.cz/aktualita/9375/Zveme_Vas_na_krajskou_ICT_konferenci

Ocenění: Certifikát kvality 2018, Evropský certifikát kvality 2018, Národní cena 2018