Získejte podporu EK pro vaše projekty a navštivte své eTwinningové partnery!

Podpora Evropské komise pro eTwinningové projekty: iniciativa Move2Learn, Learn2Move

Evropská komise nabízí při příležitosti oslav 30. výročí Erasmu středoškolákům zapojeným do projektů eTwinning unikátní možnost vycestovat do partnerských škol.  Díky iniciativě Move2Learn, Learn2Move a zapojení do projektů eTwinning se mohou zúčastnit celoevropské soutěže o jízdenky/letenky na mobility do ostatních zemí programu Erasmus+. Cílem této iniciativy je, aby  mladí lidé starší 16 let mohli na vlastní kůži poznat pozitivní dopad Evropské unie na život evropských občanů a jejich blízkých sousedů. Kromě poznávání jiných kultur má soutěž také ekologický dopad – účastníci budou během svých cest sledovat svou uhlíkovou stopu, respektovat maximální hranici emisí CO2 odpovídajícím způsobem volit způsob dopravy.

Účastníci budou mít možnost cestovat ve skupině jako na školním výletu, nebo i jednotlivě.

Iniciativa Move2Learn, Learn2Move je určena evropským eTwinningovým projektům, které:

– zapojují žáky ve věku šestnácti let (k 31. 12. 2017) nebo starší,

– byly zaregistrovány mezi 1. lednem 2016 a 30. květnem 2017

– projekt nebo program mobility je zaměřen na inkluzi mládeže

Přihlásit do iniciativy Move2Learn, Learn2Move bude možné od 20. března 2017 do 30. června 2017 prostřednictvím zvláštní on-line přihlášky, která bude součástí formuláře žádosti o certifikát Quality Label.

Více informací a pravidla soutěže naleznete v přiložených dokumentech. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na etwinning@dzs.cz.

Pravidla soutěže Move2Learn

Mladí lidé a inkluze

Inkluze v soutěži M2L