Zapojte se do celoevropského výzkumu v rámci eInclusion

Organizace Telecentre Europe provádí v současné době rozsáhlý výzkum o činnosti organizací poskytujících školení a podporou uživatelských znalostí v oblasti informačních a komunikačních technologií pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením – např. lidé zaměstnaní v upadajících výrobních odvětvích, ženy, starší osoby, osoby se zdravotním postižením a přistěhovalci.

Tato studie je součástí širšího výzkumného projektu koordinovaného a financovaného Institutem pro pokročilé technologie Společného výzkumného centra Evropské komise (JRC – IPTS) ve spolupráci s DG-CONNECT zkoumající měření dopadu eInclusion aktérů v oblasti digitální gramotnosti, dovedností a začlenění v rámci cílů Digitální agendy pro Evropu (MIREIA).

Více informací o studii naleznete na : http://www.telecentre-europe.org/?page_id=5644.

Online dotazník můžete vyplnit zde: http://www.surveymonkey.com/s/MIREIA_Czech