Zajímavosti z portálu School Education Gateway

Znovuobjevení a nové definování inovace v evropském vzdělávání

Inovace je obvykle definována jako nový nápad nebo nová metoda, může se také jednat o změnu. Jakým způsobem pojmout inovaci ve školství je otázka, na kterou se snaží hledat odpověď země Evropské unie čím dál tím více společně při vzájemné spolupráci. Příkladem a inspirací mohou být tři realizované projekty, ve kterých se učitelé s žáky pokusili novým způsobem uchopit využití již existujících zdrojů a prostředků.

Celý článek naleznete zde: http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/practices/rediscovering-and-redefining-i.htm

Inovace je obvykle definována jako nový nápad nebo nová metoda, může to být však také změna, reorganizace nebo transformace. Ve vzdělávání je přístup k inovacím přizpůsoben především potřebám žáků.

V nedávné době bylo uskutečněno několik projektů, které byly zaměřeny na tématiku inovací ve vzdělávání. Na tématiku využití již existujících zdrojů a prostředků odlišným způsobem a užít je v nových souvislostech byly zaměřeny následující tři projekty.

„Neodolatelný projekt“ kombinuje spolupráci škol, výzkumníků a průmyslu. Soustředí se na rozvoj šesti aspektů „Odpovědného výzkumu a inovací“ (Responsible Research and Innovation, zkratka RRI), mezi které patří například genderová rovnost, vzdělávání či otevřený přístup. Projekt se zaměřuje se na aktivní zapojení veřejnosti ve výzkumu a inovacích. Dále umožňuje snadněji zpřístupnit zdánlivě nepochopitelné vědecké výsledky. Učitelé, odborníci v sektoru vzdělávání z univerzit a odborníci z muzeí či vědeckých center zaměřených na výstavy společně vytvořili deset učebních modulů, které nadále využívají.

Projekt je orientován na primární a sekundární vzdělávání a povzbuzuje děti a mladé lidi k tomu, aby využily znalosti, které získaly ve škole, při řešení skutečných problémů. Žáci jsou poučování o zdravém stárnutí, oceánografii či klimatických změnách, ale také o nanotechnologiích. Vyučování probíhá jak ve školách, tak prostřednictvím návštěv ve výzkumných laboratořích. Výsledky tohoto projektu jsou dále šířeny formou výstav, které nabízejí široké veřejnosti pochopení vztahu mezi výzkumem a společností.

Projekt „Kreativní spojení“ využívá umění jako prostředek k objevování občanství a nabízí žákům příležitost vyjádřit své pocity k evropským identitám za použití vizuálních médií a online blogů. Žáci a učitelé z České republiky, Španělska, Irska, Velké Británie, Portugalska a Finska společně vytváří „Propojenou galerii“, ve které zobrazují svou identitu, představují svůj národ a komunitu, ve které žijí. Dále tvoří vizuální zprávy a rozvíjí kulturní příručky. Zmíněná galerie může také sloužit dětem při objevování svého národa i evropské identity.

V projektu „iTEC“ (Inovative Technologies for Engaging Classrooms) pracovalo sdružení European Schoolnet s 26 projektovými partnery, mezi něž patřilo i 14 ministerstev školství, na tom, aby změnili způsob využití technologií ve školách. V průběhu projektu proběhla pilotáž vzdělávacích nástrojů ve více než 2 500 třídách ve 20 zemích Evropy s cílem poskytnout udržitelný model pro navržení nových stylů výuky. Výsledky hodnocení jsou dostupné online.