Zajímavosti z portálu School Education Gateway – síť SIRIUS

Stále více diskutovanou otázku, (jak děti migrantů a uprchlíků začlenit do společnosti, a jak je vzdělávat), se snaží řešit SIRIUS. SIRIUS je mezinárodní síť, která se zabývá vzděláváním dětí a mládeže z rodin migrantů a vznikla z iniciativy Evropské komise. Iniciativou SIRIUSu je zahájit dialog a výměnu osvědčených postupů mezi národními a evropskými zákonodárci, výzkumnými pracovníky a odborníky na rozvoj společných strategií v rámci vzdělávání migrantů.

Více informací naleznete na stránkách: http://www.sirius-migrationeducation.org/

SIRIUS je mezinárodní síť, která se zabývá vzděláváním dětí a mládeže z rodin migrantů a vznikla z iniciativy Evropské komise. Iniciativou SIRIUSu je zahájit dialog a výměnu osvědčených postupů mezi národními a evropskými zákonodárci, výzkumnými pracovníky a odborníky na rozvoj společných strategií v rámci vzdělávání migrantů.

SIRIUS vydala agendu pro vzdělávání migrantů v Evropě, včetně doporučení, která shrnují strategie, které prokázaly svou účinnost při prosazování rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě pro všechny.

SIRIUS nabízí užitečné odkazy, které zahrnují například vzdělávací příručky, národní zprávy, profily organizací pracujících s dětmi a imigranty v oblasti inkluzivního vzdělávání.

Rostoucí počet Erasmus+ projektů se nyní zaměřují na to, jak podpořit migranty a děti uprchlíků a rodinám najít své místo v rámci evropských místních komunit a škol. „WelComm“ je projekt strategického partnerství, který vznikl mezi osmi organizacemi ze šesti zemí (Nizozemí, Bulharsko, Itálie, Kypr, Portugalsko a Španělsko) v rámci programu Erasmus+.

Projekt je zaměřen na komunikační dovednosti a má za cíl podporovat jazykovou integraci dětí migrantů a jejich rodičů v rámci hostitelských komunit. Cílem je poskytnout odpovídající podporu s cílem zajistit rovný přístup ve výuce pro tyto děti v předškolním a školním věku. V rámci projektu byla vyvinuta „Multimedia Learning Kit“, která obsahuje animované filmy, jazykové hry, komiksy.