Zajímavosti z portálu School Education Gateway – Mediální gramotnost – příklady dobré praxe sítě „Insafe“

Na portálu School Education Gateway byl mezi aktualitami publikován článek věnující se důležitému tématu mediální gramotnosti.  Ve 21. století získáváme většinu informací prostřednictvím médií různorodých forem. Schopnost „číst“, resp. rozumět těmto informacím a umět je kriticky zhodnotit je proto prakticky nepostradatelná.

Mediální gramotnost – příklady dobré praxe sítě „Insafe“

Mediální gramotnost nebyla nikdy důležitější než v současné době, kdy k nám skrze různé mediální prostředky proudí veliké množství informací, a schopnost kriticky je hodnotit a umět je filtrovat se stává důležitou dovedností. V nedávné době se navíc rozšířil fenomén „falešných zpráv“, které mají také vliv na naše vnímání: na to, co čteme a na to, čemu věříme.

Síť „Insafe“ je jednou ze sítí „Center bezpečnějšího internetu“ (Safer Internet Centers) a je spolufinancována Evropskou Unií. Jejím cílem je umožnit dětem a mladým lidem osvojit si správné návyky v oblasti médií. Dále se zaměřuje na vedení rodičů a učitelů při podpoře dětí a mladých lidí v jejich používání online médií a digitálních technologií.

Síť poskytuje materiály portálu „Lepší internet pro děti“ (Better Internet for Kids), který nabízí řadu materiálů na téma mediální gramotnosti v rámci celé Evropy. Patří mezi ně například ilustrovaná kniha příběhů Online Zoo pro nejmenší uživatele ve věku 3-6 let, kterou publikovalo rakouské Centrum bezpečnějšího internetu ve Vídni. Kniha učí děti digitálním kompetencím a mediální gramotnosti hravým způsobem uzpůsobeným jejich věku.

Dalším materiálem, na kterém pro změnu pracovalo britské Centrum bezpečnějšího internetu, je projekt  „Důvěřuj mi“ (Trust me), který je určen učitelům základních a středních škol a zaměřuje se na rozvoj kritického myšlení u dětí a mladých lidí při práci s online médii.

Mezi stavební kameny sítě „Insafe“ patří i snaha o zapojení mladých lidí do debat o internetové bezpečnosti a mediální gramotnosti, tak aby se „Lepší internet pro děti“ mohl rozvíjet na základě jejich skutečných potřeb. „Insafe“ pořádá každoročně „Evropský panel mládeže“, který podporuje příští generaci v digitálním občanství. Účelem tohoto panelu je také připravit účastnící se mladé „panelisty“ na zapojení se do debat s těmi, kteří v této oblasti vytváří politiku a rozhodují, internetovými experty apod., kteří budou přítomni na každoročním „Fóru bezpečnějšího internetu“.

Více na: http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/news/media-literacy–best-practice.htm

Autor článku: Alžběta Novotná