Zajímavosti z portálu School Education Gateway – Diskuze o lidských hodnotách založená na vzorech

Institut pro etiku a hodnoty (Institute for Ethics and Values) sídlí ve slovinské Lublani. Byl založen v roce 2012 týmem odborníků, který již dříve řídil úspěšné projekty zaměřené na etiku. Cílem práce institutu je překlenout rozdíl mezi deklarovanými hodnotami chování a skutečným chováním. Zvýšení povědomí o důležitosti etiky a hodnot může dále pozitivním způsobem formovat jedince i celou společnost, neboť stabilní společnost je založená na respektování etických standardů a univerzálních lidských hodnot.

ZDROJ: http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/news/discussing-values-based-on-rol.htm

Institut pro etiku a hodnoty (Institute for Ethics and Values) vyvinul pro mateřské, základní a střední školy metody a nástroje, které jsou zaměřeny na snížení rozdílu mezi deklarovanými hodnotami chování  a skutečným chováním. Institut se ve své práci zaměřuje na posílení kompetencí učitelů tak, aby zapojili do výuky etiku a povědomí o hodnotách. Děti a mladí lidé by díky tomuto měli být motivováni pro to, aby svá rozhodnutí zakládali na etice, hodnotách a svých znalostech. Budou také motivování formou vzorů, osobností s etickým chováním, které jim mohou předat své zkušenosti a být jim dobrým příkladem.

Práce institutu je založena na modelu „Struktura etiky a hodnot“ a je zaměřena na učení a přijetí základních lidských hodnot a etických principů. Model poskytuje komplexní přehled všeobecně přijímaných hodnot uspořádaný do deseti základních částí, které těmto základním hodnotám odpovídají (např. život, zdraví a příroda, práce a kreativita, moudrost a vědomosti, spravedlnost, kultura, tradice). Přijetí těchto hodnot a principů je důležitým krokem ke zdravému osobnímu a společenskému rozvoji.

Projekt „Vzory – zvítězit s hodnotami“ je tvořen programem, který se skládá z 10 modulů, z nichž každý odpovídá jedné z hodnot „Struktury etiky a hodnot“. Projekt je určen školám a má děti a mladé lidi motivovat k etickému chování pomocí různých aktivit a zapojení rodičů a dalších vzorů. Všechny zapojené školy pracují ve skupině na stejné hodnotě po dobu deseti týdnů, přičemž je institut podporuje zejména během počáteční fáze. Institut zároveň vyvinul příručku pro učitele, která obsahuje informace o teoretickém zázemí, procesu socializace a roli vzorů v rozvoji osobnosti. Učitelé se také mohou inspirovat návrhy na aktivity a příklady dobré praxe. Projekt implementuje v praxi poznatky z neurovědy a psychologie a klade důraz na společenské mechanismy. Neurověda ukazuje, že výuka založená na hodnotách by měla začít už v raném věku a měla by se soustředit na celou osobnost, ne pouze na dílčí hodnoty. Od roku 2013 spolupracoval institut v rámci tohoto projektu s přibližně 10% slovinských škol, v roce 2015 vzrostl počet zapojených škol na 15%. V roce 2017 začne pilotování projektu ve Velké Británii, Finsku, Švédsku, Německu a Belgii.

Projekt „Příběhy vzorů“ se zaměřuje na  to, aby si mladí lidé uvědomili roli vzorů ve svých životech, na hledání zajímavých vzorů a na to, aby bylo mládeži umožněno diskutovat s těmito osobnostmi o jejich hodnotách přímo ve své škole. Projekt má rovněž své webové stránky, na které mohou děti přidávat své vlastní příběhy.

 

Autorka článku: Alžběta Novotná