ZŠ – Weather in schools

Projekt se věnoval sledování počasí a jeho vlivu na náš každodenní život. Předpokladem bylo sledování hodnot naměřených vlastními meteorologickými stanicemi, jejich interpretace a tvorba předpovědí počasí. Žáci sdíleli získané dovednosti s vrstevníky z partnerských zemí, prezentovali výsledky na společných setkáních a veřejných místech, spolupracovali s meteorologickým ústavem.

Autor projektu: Jana Fišerová, Václav Fišer, ZŠ Komenského

Věk zapojených žáků: 12-18

Partneři: Česká republika, Německo, Španělsko, Litva a Turecko

Jazyk projektu: Angličtina

Cíle projektu: Podpora badatelsky orientované výuky, seznámení žáků s principy vědeckého výzkumu. Důraz na zpracování a interpretaci dat, prezentační dovednosti. Rozvoj kompetence ke spolupráci napříč věkovými skupinami.

Postup práce: Český a německý tým jakožto hlavní koordinátoři vytvořili manuál a náplň projektu, navrhli způsob instalace meteostanic a zpracování dat. Všichni pracovali na tvorbě vícejazyčného slovníku, katalogu mraků nebo se snažili fotoaparátem zachytit neobvyklé jevy. Také společně sledovali rostlinu (strom) v průběhu roku, popisovali její proměny a následně je porovnávali. Jako velice přínosné se ukázaly videokonference, pro které žáci nejdříve připravili předpovědi počasí pro partnerské školy a o týden později se na základě naměřených dat a svědectví evropských kamarádů dozvídali, nakolik byla jejich předpověď přesná.

Spolupráce / inspirace: Systematickým pozorováním a záznamy školního měření poskytovala česká škola cenná data Českému hydrometeorologickému ústavu. Napomáhala doplnit meteorologická data pro oblast Podkrkonoší a přivedla žáky ke sledování klimatických podmínek v regionu. Šlo o celoškolní projekt, na kterém pracovalo několik věkových skupin pozorovatelů a měřičů, které si vzájemně předávaly zkušenosti, učily se kooperaci a koordinaci při pozorovatelské činnosti. V české škole byly umístěny dvě velkoformátové obrazovky, na kterých je zobrazováno několik aktuálně měřených hodnot atmosféry. Přístup k nim mají všichni žáci školy, data mohou sledovat také doma na stránkách projektu (přičemž funkčnost stránek je plánována na neomezenou dobu). Projekt byl zároveň realizován v rámci programu Comenius.

Předměty: Zeměpis, fyzika, přírodopis

Využití ICT nástrojů: Získávání dat formou jejich automatického sběru z meteostanic a jejich sdílení, úprava fotografií a dat pomocí Google dokumentů, PowerPointu a dalších nástrojů pro tvorbu koláží a slideshow

Výstupy projektu:

http://www.weatherinschool.eu/

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p92117/welcome

http://archiv.trutnovinky.cz/index.php?gid=86818

Úspěchy projektu: Národní cena eTwinning 2014