Hledáme školy, které chtějí zlepšit využívání ICT ve výuce!

Zapojte se do evropského projektu a zlepšete využívání ICT na své škole!

DZS hledá pilotní dvě základní a tři střední školy pro evropský projekt Living schools lab.

Cíl projektu: Vytvořit živou síť evropských škol, které spolupracují v oblasti zapojování informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky, vzájemně si předávají zkušenosti a zlepšují se v oblasti ICT.

Preferované kraje ČR:

– střední školy: Ústecký a Liberský kraj

– základní školy: Praha a Středočeský kraj

Přínos pro zapojené školy:

– získání know-how od českých i zahraničních škol v oblasti zapojování ICT do výuky

– hrazená účast na mezinárodních akcích

– finančí podpora zapojené školy

– spolupráce se zahraničními odborníky v oblasti ICT (britská univerzita)

Termín pro zasílání žádostí: 25.1. 2013

Kontaktní osoba: Martina Nebeská – martina.nebeska@naep.cz

Formuláře a podrobnější informace naleznete zde.