Výzva – pilotní školy

Dům zahraničních služeb (DZS, www.dzs.cz)

hledá pilotní školy

pro

evropský projekt Living Schools Lab

Cíl projektu: Vytvořit živou síť evropských škol, které spolupracují v oblasti zapojování informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky, vzájemně si předávají zkušenosti a zlepšují se v oblasti ICT.

Celkový počet zapojených zemí: 12 zemí

Trvání projektu: 24 měsíců (říjen 2012 – říjen 2014)

Popis projektu: Síť budou tvořit dva typy škol: školy ICT zkušené, které vysoce kvalitním způsobem zapojují ICT do chodu celé školy od managementu, po výuku většiny předmětů a propojení školy pomocí ICT s rodiči či partnery školy (Školy typu A); a dále školy, v nichž ICT není zapojováno na celoškolní úrovni, ale je spíše iniciativou několika málo učitelů (Školy typu B). Cílem projektu je na zkušených školách zmapovat a analyzovat úspěšné postupy v zapojování ICT do chodu celé školy. Následně budou zkušené školy své znalosti a dovednosti předávat méně zkušeným školám ze své země formou školení i on-line podpory. Zapojené školy se budou také účastnit mezinárodních akcí a on-line diskusních fór, kde budou tyto otázky diskutovat i se školami ze zahraničí.

Aktuální výzva:  DZS nyní hledá dvě ICT zkušené školy (Školy typu A) a to 1 základní a 1 střední školu (školy typu B bude DZS hledat na začátku roku 2013)

Konečný termín přijímání žádostí z řad zájemců: 15. 11. 2012

Kontaktní osoba DZS: Martina Nebeská  – martina.nebeska@naep.cz

Informace o aktivitách DZS v oblasti ICT: www.dzs.cz/eun a www.etwinning.cz

Co musíte udělat, pokud byste se chtěli do projektu zapojit:

– Přečtěte si seznam kritérií, které by škola typu A měla splňovat (formulář Living Schools Lab:  Advanced School (AS) network selection criteria: str. 3 a 4)
– Přečtěte si seznam konkrétních úkolů a přínosů, které zapojená škola může očekávat (Living Schools Lab – Advanced School (AS) Protocol: str. 6 a 7)
– Zvažte spolu s vedením školy, zda kritériím vyhovujte, máte zájem, časový prostor a možnosti projekt úspěšně realizovat
– Vyplňte, jak uvedená kritéria naplňuje Vaše škola (formulář Living Schools Lab:  Advanced School (AS) network selection criteria – třetí sloupec na straně 3 a 4) – při vyplňování se zaměřte na příklady – jak je kritérium splňováno konkrétně na Vaší škole (formulář se vyplňuje v angličtině)
– Vyplňte žádost o zapojení do projektu Living Schools Lab – Advanced School Application Form  (strana 5), kterou musí podepsat kontaktní učitel školy
– Do 15. 11. 2012 pošlete vyplněný formulář s kritérii a podepsanou oskenovanou žádost emailem do DZS na adresu: martina.nebeska@naep.cz
– Školy budou vybrány do 30. 11. 2012

Hodnotící kritéria:

– Splnění kritérií na ICT zkušenou školu (školu typu A)
– Zkušenosti, kterými Vaše škola může v oblasti ICT obohatit jiné, méně zkušené školy a ochota tyto školy školit a spolupracovat s nimi
– Podpora vedení školy v zapojení do projektu
– Motivace školy k zapojení do projektu
– Dobrá znalost angličtiny u všech tří zapojených učitelů ze školy
– Vzdálenost dvou vybraných škol by měla být cca 75 km

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte: martina.nebeska@naep.cz nebobarbora.grecnerova@naep.cz

Formuláře ke stažení zde.