Výzva: Pilotní školy pro evropský projekt zaměřený na využití tabletů ve výuce

Dům zahraničních služeb hledá pět pilotních tříd pro dvouletý evropský projekt Creative Classrooms Lab (2013 – 2015) zaměřený na využití tabletů ve výuce. Cílem projektu je vytvoření modelových výukových modulů pro tablety a jejich následné vyzkoušení v hodině.

Hledáme učitele splňující tyto podmínky:

  • Druhý stupeň ZŠ nebo všechny typy středních škol
  • Škola je vybavená tablety alespoň pro jednu třídu studentů, může se jednat o tablety jakéhokoli výrobce a typu. (Tato podmínka je důležitá, projekt nedisponuje prostředky na nákup vybavení).
  • Projekt je otevřený učitelům všech předmětů, prioritou jsou učitelé matematiky, přírodovědných a technických předmětů.
  • Komunikativní znalost angličtiny

Další informace a registrační formulář pro zájemce naleznete zde.