Využijte možnosti účastnit se Evropské konference eTwinning!

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) nabízí českým eTwinnerům možnost účastnit se Evropské konference eTwinning, která se uskuteční on-line ve dnech 22.-24. 10. 2020 (čtvrtek odpoledne, pátek celý den, sobota dopoledne). Konference bude zaměřena na eTwinningové téma roku Climate Change and Environmental Challenges a je vhodná pro všechny eTwinnery bez omezení.

Na programu nechybí přednášky evropských odborníků a workshopy zaměřující se na environmentální témata v mezinárodní on-line spolupráci škol. Hlavním komunikačním jazykem bude angličtina. Kapacita konference je omezena, v případě zájmu o účast Vám doporučujeme vyplnit registrační dotazník co nejdříve.

Evropská konference eTwinning je třídenní slavnostní akce zaměřená na eTwinningové téma roku. Jejím hlavním cílem je oslavit úspěchy dosažené v eTwinningu za uplynulý rok. Organizátorem akce je Centrální podpůrné středisko.

Od registrovaných účastníků se očekává, že se konference budou moci účastnit v plném rozsahu.

REGISTRACE