Výsledky soutěže o evropské eTwinningové ceny 2016

Česká republika může oslavovat velký úspěch! Mezi projekty oceněnými v soutěži o evropské eTwinningové ceny 2016 jsou hned tři s českou účastí!

V konkurenci přibližně 200 projektů se objevilo v užším výběru 24 projektů s účastí 25 českých učitelů. Z přihlášených projektů vybrala národní podpůrná střediska projekty, které nejlépe odpovídaly daným kritériím. Dále byly projekty hodnoceny evropskou porotou, která se skládá z dvou až tříčlenných týmů, do nichž byli jmenováni odborníci z národních podpůrných středisek, a následně velkou porotou složenou ze zástupců Evropské komise, Centrálního podpůrného střediska a externích odborníků. Více informací o Evropských cenách eTwinning 2016 naleznete zde.

Projekty s Českou účastí se umístily v následujících kategoriích:

  • Věková kategorie 12-15 let

2. místo: TIME CAPSULE 2014-2114

  • Cena Marie Curie-Skłodowské (sponzorovaná národním podpůrným střediskem pro eTwinning v Polsku):

Oceněný projekt: Young Scientists

  • Cena za projekt na téma „Dějiny a vzpomínky“ (Ceny sponzorují společně národní podpůrná střediska Francie a Německa)

    Oceněný projekt: World War I

Oceněným gratulujeme!