Veřejná konzultace k SDV

V tuto chvíli se nacházíme v polovině realizace Strategie digitálního vzdělávání (2014 – 2020).

V prostředí digitálních technologií jsou tři roky od jejího schválení vládou relativně dlouhá doba, za kterou se na trh rozšířily mnohé technologické inovace, v oblasti vzdělávání proběhlo několik legislativních změn a byla přijata mnohá opatření na různých stupních vzdělávacího systému. Konzultační postup má přezkoumat, zda původně plánované cíle a postupy jsou stále aktuální, zda není vhodné v souvislosti s vývojem některé korigovat a případně některé doplnit.

Více informací o SDV a postupu konzultace se dozvíte zde.