Učení s eTwinningem je zábava!

Ve dnech 5. až 8. června 2019 se v Praze uskutečnil mezinárodní kontaktní seminář eTwinning: Where learning is fun. Celkem se ho zúčastnilo na 45 pedagogů z mateřských škol ze 13 evropských zemí.

V souladu s názvem setkání byly k seznamovací aktivitě využity programovatelné robotické hračky Bee-bot, které jsou v předškolním vzdělávání využívány jako digitální interaktivní pomůcky na rozvoj logického myšlení, prostorové představivosti, plánování a předmatematických dovedností. Úkolem účastníků rozdělených do menších mezinárodních skupin bylo včelky naprogramovat tak, aby si s nimi následně společně zatancovali, nebo je naprogramovat tak, aby svými pohyby včelky nakreslily jednoduchý obrázek.

Cílem setkání bylo nejen seznámit učitele s možnostmi, které jim nabízí bezpečná on-line platforma eTwinning, ale také jim prakticky ukázat, že tato forma spolupráce je vhodná i pro nejmladší děti a může plně odpovídat jejich vzdělávacím potřebám. Při plenárním zasedání se tohoto úkolu ujal Juan Carlos Garrido ze španělského Národního podpůrného střediska pro eTwinning (INTEF). Po teoretickém úvodu byly přestaveny konkrétní projekty (příklady dobré praxe) z Mateřské školy Na Přesypu. Posledním příspěvkem v plénu byla přednáška paní Anety Čermákové na téma Motivace předškolních žáků k fyzice prostřednictvím příběhů s jednoduchými praktickými ukázkami, jak tohoto cíle dosáhnout.

V rámci praktických workshopů se účastníci zdokonalili ve využívání pracovní plochy eTwinning Live, v orientaci ve virtuální třídě TwinSpace a seznámili se také se zajímavými on-line nástroji a mobilními aplikacemi, které při práci na projektu v předškolním vzdělávání mohou využít.

Nedílnou součástí semináře byla také skupinová práce a plánování nových mezinárodních projektů za asistence pracovníků národních podpůrných středisek pro eTwinning z České republiky, Španělska, Francie, Velké Británie a Norska. Všichni účastníci byli velmi aktivní a pracovali s velkým nadšením. Závěrečné prezentace ukázaly, že na semináři vznikly opravdu zajímavé a tematicky velmi rozlišné mezinárodní projekty.