Týden vědy a techniky

DZS se letos připojí k Týdnu vědy a techniky. Na 2. listopadu jsme připravili program pro žáky ZŠ/SŠ, ale i učitele.

S fyzikou za hranice (workshop pro žáky ZŠ/SŠ)

Jak souvisí fyzikální experimenty, digitální technologie, komunikace v cizím jazyce s vrstevníky v zahraničí s výukou v běžné třídě? To si ukážeme na příkladu úspěšně realizovaného eTwinningového projektu! Tento workshop je určen žákům základních a středních škol, program je proto postaven tak, aby si mohli některé experimenty sami vyzkoušet a aktivně se do průběhu workshopu zapojili. Cílem je demonstrovat fyzikální zákonitosti na příkladech z každodenního života. Z kapacitních důvodů je nuné se předem registrovat, vybrat si můžete ze 3 termínů.

Místo konání: budova DZS (Na Poříčí 1035/4, Praha 1)

Termín: středa 2. listopadu 2016, 08:30 – 09:30, 10:00 – 11:00, 11:30 – 12:30

Možnosti mezinárodní spolupráce pro učitele přírodovědných a technických oborů

Cílem přednášky je inspirovat učitele základních a středních škol a představit jim aktivity, které v oblasti matematiky, přírodovědných a technických oborů Dům zahraniční spolupráce (DZS) realizuje. Program Erasmus+ umožňuje získat školám grant na mobility a projekty spolupráce, tedy např. na specializovaný kurz pro učitele v zahraničí nebo na výměnu žáků v rámci evropského projektu s partnerskými školami. Aktivita eTwinning nabízí školám bezpečné virtuální prostředí, které lze využít pro projektovou spolupráci (nejen) na dálku, což ukážeme na příkladu úspěšně realizovaných projektů. Představíme také projekt Scientix, který spravuje databázi volně dostupných výukových materiálů z celé Evropy, a další aktivity DZS v rámci sdružení European Schoolnet. Z kapacitních důvodů je nutné se předem registrovat.

Místo konání: budova DZS (Na Poříčí 1035/4, Praha 1)

Termín: středa 2. listopadu 2016, 16:00 – 17:00

Týden vědy a techniky pořádá Akademie věd ČR. Bližší informace o akci jsou k dispozici na webové stránce www.tydenvedy.cz