Třetí regionální setkání učitelů pracujících v programu eTwinning

Regionální setkání v Pardubicích se letos uskutečnilo již potřetí, a to v úterý 2. 4. 2019 v prostorách Magistrátu města Pardubice s účastí zástupce NSS paní Anety Psotové. Bylo uspořádáno ve spolupráci s pracovníky Europe Direct, kteří  v úvodu krátce představili a nabídli svůj program pro školy.

Podobně jako tomu bylo i v minulých letech, toto setkání nejenže vonělo jarem, ale bylo naplněno opravdovým zájmem posluchačů, učitelů základních i středních škol z regionu, tak i nakažlivým nadšením pro věc ze strany všech prezentujících. Konkrétně naše pozvání přijalo šest učitelů, kteří na setkání představili své inspirativní  a zároveň velmi úspěšné projekty, a to
projekt „healthyANDhappy““ (ZŠ SNP v Hradci Králové),
projekt „5. slovanský sborník povídkový“ (ZŠ V. Havla v Poděbradech),
projekt „Coded legends“ (ZŠ Bodláka a Pampelišky ve Veliši),
projekty „The World in the Shapes“ a „Malované písničky“ (ZŠ a PŠ U Trojice v Havlíčkově Brodu),
projekt „HeartHeroes“ (ZŠ TGM v Borohrádku)
a projekt „Be a Buddy, not a Bully!“ (ZŠ T.G. Masaryka v Kutné Hoře).
Každý z těchto projektů je originální a zpracovává jiné téma, takže tato „přehlídka“ byla praktickým důkazem nejen toho, jak rozmanitě a bohatě lze na eTwinning projektech pracovat, ale také toho, s jakým nasazením a nadšením jak ze strany učitelů, tak i ze strany žáků práce na těchto projektech probíhá.  Patří jim za to velké uznání a poděkování.

P.S. Články většinou nemívají postscriptum, ale proč ne? Myšlenka projektu „Heartheroes“ je tak velká a nakažlivá, jak můžete sami zjistit zde: https://heartheroes.wixsite.com/czech/jak-se-zapojit. Nemáte také chuť se zapojit?

Miroslava Filipi a Miroslava Borovcová, ambasadorky programu eTwinning