„Translanguaging“ Kladný přístup k jazykové rozmanitosti

Celý článek naleznete na portálu School Education Gateway: http://www.schooleducationgateway.eu/cz/pub/news_events/translanguaging_a_positive_ap.htm 

Rutu Foundation, je nadací, která se zabývá mateřskými jazyky a vícejazyčným vzděláváním. Tato nadace nedávno vyvinula pilotní program na „translanguaging“ ve školách, společně s Dr. Emmanuellem Le Pichon z Utrechtské univerzity.

Co vlastně znamená „translanguaging“? A proč by školy měly mít zájem o tento pilotní program? Na ukázku a pro vysvětlení o co se jedná, uvedeme jeden experiment, který provedla Ellen-Rose Kambel z Rutu Foundation s učiteli. Zeptala se jich, zdali by mohli  provést matematický úkol určený dětem ve věku 4 až 6 let, zadaný v Sranan (lingua franca, což je jazyk, kterým se hovoří v Surinamu), a napsat příklady do tří původních jazyků Surinamu za pomocí obrázků, které byly nakresleny z deštného pralesa Surinamese.

Učitelé byli schopni vcítit se do myšlení dětí z různých zázemí, které se ocitly v prostředí, kde každý mluví jiným jazykem. Učitelé se poté uchýlili k používání svého mateřského jazyka, kterým byla holandština,  stejně jak to dělají děti, ale těm toto není povoleno a musí používat jen cizí jazyk.

Translanguaging se vrací touto strategií k vícejazyčným žákům. Tato pedagogika nepovažuje odlišné jazyky za odlišné systémy. Translanguaging se snaží využít plně jazykovou zásobu dítěte zaměřující se na vlastní bilingvní zkušenost mluvčího. Učitelé tak mohou ocenit kompletní jazykové i kulturní zdroje dítěte a využít různé formy aktivace. Joanna Yip & Ofélie García, Ph.D., nabízejí zajímavý a komplexní pohled na tento pedagogický přístup v tomto článku http://traue.commons.gc.cuny.edu/volume-iv-issue-1-fall-2015/translanguaging-practice-briefs-for-educators/.

Chcete-li vidět translanguaging v praxi, můžete se podívat na zajímavý projekt Nathalie Auger, „Pojďme porovnat naše jazyky“, který obdržel Evropskou jazykovou cenu Label.

Chtěli byste se zúčastnit pilotního projektu translanguaging? Pokud ano, napište na e-mailovou adresu: info@rutufoundation.org.

http://www.rutufoundation.org/

http://www.rutufoundation.org/translanguaging-multilingual-classrooms/