Téma eTwinningu na rok 2022: Naše budoucnost – krásná, udržitelná, společná: školy a Nový evropský Bauhaus

V roce 2022 eTwinning vybízí učitele a žáky, aby si své školy zkusili představit jinak a zamysleli se nad tím, díky čemu je jejich vzdělávací prostředí krásné, udržitelné a současně také inkluzivní.

Cílem je, aby učitelé společně se svými žáky přemýšleli o své škole v „nové době“, v níž bude hlavní roli hrát smíšené neboli kombinované učení. Kombinované učení představuje situaci, kdy škola, pedagog nebo žák k procesu učení přistupuje více než jedním způsobem, přičemž takovým přístupem se rozumí výběr různých fyzických prostor, formátů a prostředků: prezenční, online, ve třídě, venku atd.

Vize „školy snů“ postavená na hodnotách inkluze, krásy a udržitelnosti

Rádi bychom motivovali učitele a žáky, aby ve svém vzdělávacím prostředí hledali krásu a aby ho v tomto směru co nejvíce povznesli. Krásné a inkluzivní školy mají být s to oslovit a zapojit žáky ze všech kultur, a to i žáky ze znevýhodněného prostředí, s odlišnou sexuální orientací a genderovou identitou nebo se zdravotním postiženímUdržitelné školy dobře fungují, jsou dostupné, ztělesňují ekologické postupy a vytvářejí podmínky pro výchovu ekologicky uvědomělých občanů.

Vyzýváme učitele, aby společně se svými žáky kreativně promysleli, jak by měla vypadat jejich „škola snů“, tedy škola, která podporuje kombinované učení, vzdělávání k udržitelnému rozvoji, psychickou i fyzickou pohodu a inkluzi. Žáci mají v tomto úsilí hrát aktivní roli a zapojit se do různých akcí a aktivit. Nemají přitom jen spoluvytvářet fyzické prostředí školy, škola se pro ně také má stát prostorem, který bude odrážet jejich hodnoty.

Zdroj: www.etwinning.net, zkráceno

Kompletní článek si můžete přečíst zde.

Co je Nový evropský Bauhaus?

Nový evropský Bauhaus je kreativní interdisciplinární iniciativa Evropské komise. Sdružuje v sobě cíle Zelené dohody pro Evropu a strategie Renovační vlny(Renovation Wave) a propojuje je se sociálním a kulturním hnutím.

Jedná se o snahu pozitivně transformovat společnost a veřejný prostor a hlavním cílem je na evropském kontinentě vytvořit atraktivnější a udržitelnější prostředí k životu, v němž budou navrženy i nové způsoby bydlení.

Iniciativa v sobě kombinuje přístupy a pohledy z oblasti vědy, technologie, inovace, architektury, designu, kultury, sociologie, ekologie a udržitelnosti.

Zdroj: DZS