vasek

Václav Fišer

Základní škola Trutnov, Komenského

Matematika a fyzika

Více než 20 let vzdělává na základní škole žáčky se zájmem o přírodní vědy a techniku. Patří k prvním ambasadorům, kteří šířili myšlenku zavádění mezinárodního projektu ve výuce. Specializuje se na mezinárodní projekty se zaměřením na přírodní vědy, techniku a programování.

kontakt: fiser(at)zskomtu.cz