Štěpánka Vopatová

Štěpánka Vopatová

ZŠ a MŠ Rynoltice

Předměty na 1. stupni ZŠ

Pracuje na malé vesnické škole, kde vyučování probíhá malotřídně. eTwinning je zde nedílnou součástí výuky. Žáci každoročně poznávají nové kamarády z cizích zemí a společně se učí.

kontakt: vstepanka(at)seznam.cz