slavek

Bohuslav Hora

ZŠ a MŠ Chraštice

Informatika a dějepis na 2.stupni ZŠ

Učitel humanitních předmětů, který chápe důležitost smysluplného využívání ICT ve školním vyučování. S eTwinningem se prvně setkal v roce 2006 a od té doby se s komunitou těchto učitelů stále potkává. Propagátor myšlenek eTwinningu při setkávání s různými komunitami učitelů.

kontakt: bohuslav.hora(at)dzs.cz