Metodické semináře eTwinning pro školní rok 2012/2013

Stejně jako v minulých letech pro Vás i letos Národní podpůrné středisko připravuje metodické semináře o eTwinningu a projektové výuce. Termíny seminářů budou postupně doplňovány v průběhu září 2012. Semináře probíhají ve většině regionů pod vedením zkušených ambasarorů a účast je pro všechny učitele zdarma. Seznam seminářů naleznete v záložce Metodické semináře.

Na již vypsané semináře se můžete registrovat zde.

eTwinning pro začátečníky

Metodický seminář je určen pedagogickým pracovníkům všech typů MŠ, ZŠ a SŠ vzdělávajících žáky a studenty ve věku 5 – 19 let. Je zaměřen na rozvoj dovedností v oblasti mezinárodní spolupráce žáků i učitelů v rámci Evropy. Připravuje pedagogické pracovníky škol na realizaci mezinárodních projektů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Obsahem semináře jsou následující témata: metodika řízení projektu eTwinning mezi evropskými školami (cíle a obsah projektů), principy projektového vyučování, využití ICT v projektech, problematika multikulturní komunikace v projektech. Seminář praktickým způsobem uvádí učitele a pedagogické pracovníky do prostředí internetového portálu eTwinning. Učitelé se naučí, jak využívat portál pro inspiraci při tvorba projektu, komunikaci s ostatními zaregistrovanými učiteli, jak vyhledávat partnera pro projekt eTwinning. Seminář je doplněn prezentací úspěšného projektu eTwinning.

eTwinning pro pokročilé

Metodický seminář je zaměřen na rozvoj dovedností pedagogických pracovníků všech typů MŠ, ZŠ a SŠ vzdělávajících žáky a studenty ve věku 5 – 19 let, kteří již zahájili spolupráci s některou z evropských škol. Seminář připravuje pedagogické pracovníky škol na rozvoj metodických postupů při realizaci mezinárodních projektů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Obsahem semináře jsou následující témata: principy projektové a týmové práce učitelů a žáků, komunikace prostřednictvím internetu – využití pracovního prostředí eTwinning TwinSpace, praktické ukázky realizovaných projektů, rozvoj metodiky vzdělávacích projektů (typy aktivit žáků a učitelů v rámci projektu, formy prezentace výstupů projektu), evaluace a diseminace výsledků projektu. Všechny postupy a nástroje si mohou učitelé vyzkoušet prakticky u PC.

ICT využitelné v projektech eTwinning

Metodický seminář je zaměřen na rozvoj dovedností pedagogických pracovníků všech typů MŠ, ZŠ a SŠ vzdělávajících žáky a studenty ve věku od 5 do 19 let, kteří realizují projekty eTwinning. Seminář je zaměřen na další rozvoj dovedností v oblasti kvalitního řízení mezinárodních vzdělávacích projektů prostřednictvím informačních i komunikačních technologií, využívání ICT nástrojů pro komunikaci, spolupráci, sdílení projektových výstupů. Obsahem semináře jsou následující témata: výměna zkušeností účastníků s přípravou a prací na projektu, ukázky dobré praxe, kritéria kvality projektu, virtuální prostor pro spolupráci – Twinspace pro pokročilé uživatele a vybrané téma z oblasti dalších ICT nástrojů (např. práce s fotkou, blog, animace, wiki, videokonference, tvorba jednoduchých webových stránek a jiné). Dovednosti jsou rozvíjeny praktickou činností na PC přímo na portálu www.etwinning.net, při práci na vlastním projektu a přímou prací s dalšími ICT nástroji.

e-learningový kurz

Tříměsíční kurz pro ty, kteří se nemohou zúčastnit jednodenních metodických seminářů. Je vytvořen v prostředí Moodle a probíhá ve spolupráci se slovenskou NSS. Účastníci se seznámí s prostředím portálu eTwinning, vyzkoušejí si pracovní prostředí TwinSpace  a  mohou vyzkoušet prakticky tvorbu  mezinárodního  projektu od začátku až do konce.