Světový den počítačové gramotnosti – 2. prosince

Název projektu: Jsme počítačově (ne)gramotní?!

Charakteristika: Projekt zaměřený na počítačovou gramotnost žáků, učitelů a široké veřejnosti a na propagaci evropské kampaně eSkills for Jobs. Projekt je určen žákům a studentům základních a středních škol.

Zapojené předměty: ICT, výchova k občanství, bezpečnost, statistika.

Cíle: Hlavní náplní projektu je prozkoumat míru počítačové gramotnosti v naší třídě, škole, městě. Zjištění, co je to počítačová gramotnost, jak je měřitelná a jak moc je důležitá v dnešní době.

Nástroje ICT: Superlame (koláž), MS Powerpoint, Prezi (prezentace), Movie Maker, Youtube (video), Padlet (online nástěnka), Twinspace, …

Postup: 

  1.  Na začátku projektu se partnerské školy seznámí, vytvoří komiks (Superlame.com) z vlastních fotografií, který bude vypovídat o jejich počítačové gramotnosti. Originalitě se meze nekladou.
  2.  Žáci budou diskutovat v rámci fóra na Twinspace na téma, co je to počítačová gramotnost, způsobilost počítačově gramotného člověka a měření počítačové gramotnosti.
  3.  Žáci zjistí, co je to kampaň eSkills for Jobs, jaké jsou její motivy, cíle, připraví výstup o kampani v jejich zemi (partneři, akce, test IT Fitness-jen v případě, že jde o československý projekt), připraví vlastní kvíz pro spolužáky ze zahraničí.
  4.  Součástí aktivit bude i průzkum mezi spoluobčany – vydáme se do centra našeho města s anketními otázkami o počítačové gramotnosti. Žáci budou oslovovat kolemjdoucí, aby získali potřebné informace ke svému průzkumu. Získané informace zpracují do grafů a tabulek, natočí video a porovnají s průzkumem z partnerských zemí.
  5.  Výstupy se nahrají na společný Twinspace projektu. Výstupem může být video, plakát, koláž, prezentace, aj.
  6.  Evaluace: Diskuze, co jsme se nového dozvěděli, co nás zaujalo, atd. 

Autor: Mgr. Martina Kupilíková