SŠ – Super Eurocouple and Euroorganisation

V rámci tohoto projektu žáci vytvářeli interaktivní časopis, ve kterém prezentovali superhrdiny, kteří řeší problémy současné Evropy. Vytvořili Euromuže a Euroženu, kteří budou pomáhat s problémy v evropské společnosti a prozkoumávat různé charitativní organizace.

Autor projektu: Jolana Strýčková, Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba

Věk zapojených žáků: 13-15 let

Partneři: Polsko, Francie, Itálie

Jazyk projektu: angličtina

Cíl projektu: Cílem projektu bylo vytvořit interaktivní online časopis o Eurohrdinech, kteří řeší problémy současné Evropy.

Postup práce: Do projektu bylo zapojeno přibližně 100 žáků. Volně tak navázali na předchozí úspěšnou spolupráci. Cílem projektu bylo vytvořit interaktivní online časopis o Eurohrdinech, kteří řeší problémy současné Evropy. Žáci partnerských škol byli rozděleni do osmi skupin o různém počtu. Záleželo, zda šlo o jazykovou skupinu nebo o třídu. Úkoly byly rozděleny do čtyř částí. Prvním úkolem bylo zrození Eurocouple, přičemž každý národ se ve skupině věnoval jiné části (vnější charakteristika, vnitřní charakteristika, schopnosti, popis maskota). V druhé části každá skupinka namalovala hrdinu a jeho maskota podle popisu z první části a následovalo hlasování o vítězné dvojici. V třetí části se všichni zamysleli nad současnými palčivými problémy v zemích EU a všechny skupiny natočili krátká videa s otázkami a odpověďmi na daná témata. Následovala tvorba plakátů s návrhem, jak by problémy řešili naši hrdinové. Všechny části byly shrnuty v interaktivním online časopise.

Spolupráce/inspirace: Žáci byli po celou dobu vedeni ke kreativní práci za použití moderních technologií a angličtina pro ně byla skutečným komunikačním nástrojem. Zároveň se museli zamyslet nad problémy, se kterými se Evropa potýká, a navrhnout možná řešení. Tento konkrétní úkol byl spojen s vyhledáním informací, statistik apod. Studenti mohli využít poznatků meziprojektově, jelikož se podílí na dalších projektech, a mezipředmětově. Některé výstupy vytvářeli v hodinách VV. Zajímavostí projektu bylo také to, že hezky při projektové práci propojil různé věkové skupiny.

Předměty: cizí jazyky, výtvarná výchova, ZSV

Využití ICT nástrojů: piZap, Blabberize, Sticky moose, Prezi, Padlet, Madmagz, Youblisher.

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/814/pages/page/25480

Ocenění: Certifikát kvality 2015, Národní cena 2015