SŠ – Practice makes perfect

Ústředním tématem tohoto projektu byla anglická přísloví a nahlížení na jejich význam z různých úhlů. V úvodní části se malé národní týmy z České republiky, Polska, Španělska a Itálie představily a poté utvořily mezinárodní týmy. Zde každý popsal své silné stránky pro práci v týmu a proběhla soutěž o nejlepší logo projektu. Byla prodiskutována internetová bezpečnost a žáci vytvořili na toto téma komiksy. Vznikla také řada ilustrací k příslovím. V hlavní části žáci prodiskutovali roli přísloví, vytvořili pětijazyčný slovník a vybrali si deset rčení pro další práci. Témata zvolených přísloví představili v prezentacích, vytvořili dotazníky na tato témata, vyplnili je a získaná data převedli do infografiky. Doprovodnými aktivitami pak byly tvorba her, video, vánoční soutěž, chaty.  

Autor projektu: Lubomír Dohnal, Gymnázium Kroměříž

Věk zapojených žáků: 10 – 13 let

Partneři: Česká republika, Polsko, Španělsko, Itálie

Jazyk projektu: angličtina

Informace o projektu:  V projektu se žáci zabývali anglickými příslovími, jejich ekvivalenty ve svých zemích a dále zkoumali tématiku vybraných přísloví (zdraví, přátelství, peníze, apod.). V projektu byli žáci zapojeni do rozličných aktivit. Na počátku byla individuální práce (profily, komunikace na fóru), poté následovala práce v národních skupinkách (představení se, internetová bezpečnost, hry) a práce v týmech mezinárodních (práce na prezentacích, dotazníku, infografikách, kvízu). Žáci pracovali s mnoha online nástroji. Projekt v sobě zahrnul předměty jako angličtina, výtvarná výchova, informatika a společenské vědy. Celkem 112 žáků bylo rozděleno do 10 mezinárodních týmů. V jejich rámci měl každý účastník možnost rovnoměrného zapojení a jeho aktivita byla viditelná. Každý tým si zvolil dvě přísloví. Výsledkem týmové práce byl pětijazyčný slovník přísloví, soubor ilustrací k příslovím, řada her a kvízů, mozaiky, komiksy, prezentace různých aspektů vybraných anglických přísloví, dotazník, infografiky s výsledky dotazníkového šetření, diskuze, chaty, příspěvky na fórech, na nástěnkách, video, kvízy a hry či adventní kalendář. 

Předměty: Biologie, Ekologická výchova, Hudební výchova, Informatika, Mezipředmětové vztahy, Občanská výchova, Umění, Zdravověda, Zeměpis

Využití ICT nástrojů: TwinSpace, Google Drive, Gmail, Padlet, Pizap, Answer Garden, Tricider, Dotstorming, ssuu, Learning Apps, MakeBeliefComics, Writecomics, Meeting Words, Easel.ly, Google forms, Thinglink, Google sites

Výstupy projektu:

https://issuu.com/op56/docs/dictionary_of_proverbs

https://issuu.com/op56/docs/english_proverbs

https://www.thinglink.com/scene/1047232172341067779

https://issuu.com/op56/docs/infographics_created_by_the_partici

https://www.thinglink.com/scene/1060657000850915331

https://www.thinglink.com/scene/1062736364958646275

http://www.gymkrom.cz/etwinning-practice-makes-perfect

https://sites.google.com/view/englishproverbs/home

Ocenění: Certifikát kvality 2018, Evropský certifikát kvality 2018, Národní cena 2018