SŠ – PHOTOGRAPHY AS A PEDAGOGICAL TOOL

Projekt Photography as a Pedagogical Tool byl realizoval také jako projekt Comenius, což umožnilo vzájemné návštěvy partnerských škol, jejich žáků i učitelů. Žáci pracovali s fotoaparátem a kamerou a hledali souvislosti mezi tím, co se učí ve škole a okolní realitou.

Autor projektu: Marie Švehlová, SOŠ Blatná

Věk zapojených žáků: 16-19

Partneři: Česká republika, Polsko, Maďarsko

Jazyk projektu:

Cíle projektu: Cílem projektu bylo využití fotoaparátu a videokamery jako nástroje při procesu učení.

Postup práce: Studenti pořizovali matematické fotografie, fotili přírodu, architekturu, gesta, pocity, receptury tradičních národních pokrmů, národní svátky a zvyky. Své práce (prezentace, videa, příručky, kalendáře, reportáže, fotografie, komentáře, eseje aj.) žáci zveřejňovali na TwinSpace, vzájemně je sdíleli a komentovali.

Spolupráce / inspirace: Vzájemné návštěvy škol v rámci projektu Comenius (společná setkání, výstavy apod.), online spolupráce v prostředí eTwinning.

Předměty: Projektové aktivity byly začleněny do více předmětů, např. cizojazyčné konverzace, ekologie, zeměpisu, matematiky, dějepisu, tělocviku, marketingu, literatury apod.

Využití ICT nástrojů: Powerpoint, Prezi, digitální fotoaparáty, zvukové nahrávky, fotografie

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p54616

http://www.blek.cz/OSkole/MezinarodniSpoluprace/Comenius20112013.aspx

Úspěchy projektu: Evropská cena eTwinning 2014 – první místo v kategorii 16 – 19 let