SŠ – NEED HELP? WE´RE HERE

Tématem ojedinělého sociálně zaměřeného projektu bylo široce pojaté dobrovolnictví a realizace konkrétních aktivit v praxi. V dnešní společnosti je velmi záslužné přivést mladé lidi k vědomí, že jejich pomoc a postoje se mohou stát velkým přínosem. Studenti se zabývali mnoha druhy činností počínaje humanitárními, ekologickými a mládežnickými aktivitami přes veřejné sbírky a pomoc postiženým nebo starým lidem.

Autor projektu: Alena Jandlová, Obchodní akademie a VOŠE Tábor

Věk zapojených žáků: 16-19

Partneři: Česká republika, Rakousko, Maďarsko

Jazyk projektu: Angličtina

Cíle projektu: Podpoření zájmu studentů o dobrovolnickou činnost v rámci různých neziskových organizací. Osvojení si dovedností v mezinárodní spolupráci eTwinning – plánování, spolupráce, řešení problémů, sdílení výstupů, evaluace aj. Zdokonalení ve znalostech a komunikaci v anglickém jazyce.

Postup: Studenti pracovali v národních i mezinárodních týmech při přípravě projektu a zpracování jednotlivých úkolů. Hlasovali o názvu projektu. Vytvořili dotazník o znalostech týkajících se dobrovolnictví, seznámili se s hrdinskými příběhy lidí, s životem handicapovaných osob.  Vyhledali místní neziskové organizace a informovali o nich své partnery. Každá partnerská škola oslovila některou instituci ve svém městě a nabídla jí pomoc. Čeští studenti spolupracovali s komunitním centrem, rakouští s domovem důchodců a uprchlickým centrem a maďarští se základní školou ve městě postiženém průmyslovou katastrofou. Postupně proběhla tři setkání, při nichž se studenti vzájemně poznávali a společně přemýšleli o potřebách a přáních dalších lidí, o tom, jak pomoci. Uskutečnili charitativní akce v době Vánoc a veřejnou sbírku na obnovu rozhledny, která v nedávné době podlehla požáru. Na závěr studenti zhodnotili přínos projektové spolupráce formou online dotazníku.

Spolupráce: Studenti spolupracovali mezi sebou osobně i online, spolupracovali s různými věkovými skupinami lidí v neziskových organizacích (děti, senioři). Pracovali v národních týmech v organizacích svých měst, dále v mezinárodních týmech při projektových setkáních, podíleli se na programu setkání a výsledky zveřejňovali na TwinSpace. Projekt zahrnoval četné aktivity v mimoškolním prostředí. Naučil studenty nahlížet na dobrovolnou pomoc jako osobní přínos každého jednotlivce.

Předměty: Občanská výchova, dějepis, anglický jazyk, informatika, mediální výchova

Využití ICT nástrojů: E-mail, Word, PowerPoint, Excel, Google Docs, Zoner, Photostory, chat, forum na TwinSpace

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p59142/welcome

http://twinblog.etwinning.net/40271

http://www.oatabor.cz/projekty/index.htm

Úspěchy projektu: Národní certifikát kvality, Zvláštní ocenění NSS 2012